2017-02-27

"Otroligt viktigt att vi nu tar människors oro på allvar"

Kristina Axén Olins, ordförande för Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS), senaste ledare i papperstidningen SecurityUser.com.
SNOS bildades för att bidra till att trygghetsfrågorna skulle få ökad prioritet hos regering, myndigheter och näringsliv. Nu är vi äntligen där och det är bra. Vad som är mindre bra är att en politisk passivitet och ett ineffektivt rättsväsenmde möjliggjort en samhällsutveckling där brottslighet fått växa till en norm i många utsatta förorter. Det har också medfört att gränslösa kriminella nätverk ser Sverige som en attraktiv plats för sin verksamhet.

Aldrig tidigare har behovet av ökad trygghet diskuterats så mycket som nu. Enligt den senaste trygghetsundersökningen från Brå känner sig var femte invånare otrygga att gå ut i sitt eget bostadsområde efter mörkrets inbrott. 23 procent känner stor eller mycket stor oro över brottsligheten i samhället enligt samma undersökning. Samtidigt har vi inte haft så få poliser på gator och torg på över tio år.

I dagarna presenterade Mikael Rying, kriminolog på NOA, polisens nationella operativa avdelning, att man nu startar en systematisk kartläggning av dödsskjutningar. I fjol dödades 110 människor i Sverige, året dessförinnan 115. Det kan jämföras med ett tidigare snitt om 80 dödade personer per år vilket enligt Mikael Rying tyder på ett trendbrott. Det är skjutningarna som ligger bakom att det dödliga våldet ökat.

Under 2016 skedde flera uppmärksammade mord som polisen kopplar till ett växande problem med gängrelaterad brottslighet. Lag och ordning har klättrat högt upp på listan över människors val av viktigaste frågor. I väljarundersökningen som DN/Ipsos låtit göra i januari svarar 11 procent av de tillfrågade att just den frågan är viktigast, vilket ger en fjärdeplats på listan. Inte så konstigt kanske i och med att media flitigt har beskrivit hur polisens resultat försämrats i stället för att förbättras efter att hela kåren samlats i en enda stor riksomfattande myndighet.

När DN/Ipsos frågar hur väljarna ser på den övergripande samhällsutvecklingen i Sverige svarar nästan varannan, 48 procent, att de anser att utvecklingen går åt fel håll. Bara var femte människa ser positivt på utvecklingen.

även statsminister Stefan Löfven känner av oron och vill nu satsa mer på trygghetsfrågor. Temat på nästa partikongress blir därför "Trygghet i en ny tid". Det är bra, men låt det inte stanna vid ord utan också handling. Företag ska exempelvis inte behöva stänga för att deras verksamhet bedrivs i ett område där kriminalitet är en norm. Tyvärr händer det idag allt för ofta.

Otroligt viktigt att vi nu tar människors oro på allvar och vidtar åtgärder. Som ordförande för SNOS träffar jag många kloka personer som har idéer och konkreta förslag som faktiskt skulle kunna göra skillnad nu.

Genom exempelvis att öka möjligheterna för användning av kameraövervakning kan brott förebyggas och människors trygghet öka. Vi vet att kameror kan ha en väsentlig brottsförebyggande effekt på offentliga platser och att bilder på brottshändelsen avsevärt ökar möjligheterna till fällande domar.

Med kameror på brottsutsatta platser blir polisens arbete enklare, men det räcker inte. De måste också få en arbetssituation som möjliggör effektivt polisarbete. En renodling av arbetsuppgifterna är nödvändig.

Det finns många icke-polisiära arbetsuppgifter som med fördel kan läggas på privata bevakningsbolag, exempelvis att köra människor till och från häkten eller psykmottagningar. Delgivningar och passkontroller, trafikövervakning och nykterhetskontroller är andra områden där väktare, under polismans ledning, skulle kunna avlasta polisen. Polisen måste få fokusera på att bekämpa brottslighet. Samarbetet med privata säkerhetsföretag och teknikanvändningen måste öka. Resurserna finns idag – det är bara att trycka på knappen.

Listan med konkreta förslag kan göras lång och det är min förhoppning att vi under våren får anledning att på olika sätt lyfta fram våra förslag för att tillsammans både bidra med att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten.

Ett bra forum för det är Trygghetskamerans dag (TKD) som arrangeras på Clarion Stockholm Hotel den 26 april. Där kommer många kloka talare, inte minst forskare, visa på varför en ökad användning av kameraövervakning är nödvändig. Missa inte det.

Kristina Axén Olin,
Ordförande för Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).


DENNA LEDARARTIKEL PUBLICERADES UTSPRUNGLIGEN I PAPPERSTIDNINGEN SECURITYUSER.COM (1/17) SOM KAN LäSAS GRATIS SOM E-TIDNING HäR.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng