2014-10-17

Organisationen POSOM vill se reformerad krishantering

POSOMs generalsekreterare Mikael Johansson

POSOMs generalsekreterare Mikael Johansson

Igår begärde krishanteringsorganisationen POSOM att Regeringen ska ändra i Förordningen om frivillig försvarsverksamhet för att möjliggöra att POSOMs krisgrupper ska bli en nationell stödstyrka som kan sättas in vid katastrofer och stora olyckor.
I skrivelsen till Regeringen belyser POSOM ett antal punkter där de menar att Sveriges krishanteringsförmåga brister. Exempelvis belyses att det finns personer som drabbats av tidigare katastrofer och som inte fått tillräckligt psykologiskt stöd vilket medfört onödigt mänskligt lidande och inneburit försämrad livskvalitet för ett stort antal drabbade personer och deras anhöriga.

I skrivelsen till Regeringen riktas kritik mot att kommuner som enligt ansvarsprincipen ansvarar för krishantering har stora brister i organisation och ledning och att det exempelvis saknas styrning och regler för vilken beredskap och vilka larmrutiner som kommunernas krisgrupper ska upprätthålla.

– Resursbrist inom landets kommuner har också lett till att övningsverksamhet av kommunala POSOM-grupper enbart genomförs undantagsvis, säger POSOMs generalsekreterare Mikael Johansson.

POSOM anger i skrivelsen att erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland också visar att samhället i betydande grad är beroende av frivilliga insatser för att med uthållighet kunna hantera en allvarlig kris som drabbar samhället.

Det ökade beroendet av frivilliga resurser anger POSOM bero på de senare årens besparingar inom myndigheter och kommuner samt nedläggning av den allmänna värnplikten. Detta sammantaget gör att samhället inom överskådlig tid kommer att ha nedsatt förmåga att över tid hantera allvarliga kriser.

– För att samhället ska kunna förbereda sig och planera för användning av frivilligas insatser i samhällets krishantering föreslår vi till Regeringen att POSOM ska bli frivillig försvarsorganisation som kan kallas in för insatser vid katastrofer och stora olyckor. Som frivillig försvarsorganisation kan POSOM också bli en förstärkningsresurs för kommuner som vill förbättra sitt stöd till individer som drabbats av brott mot person, svårare olyckshändelser eller förlust av anhöriga, avslutar Mikael Johansson.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng