2017-04-23

Omfattande EU-övning vid MSB i Revinge

En stor europeisk övning genomförs på MSB Revinge nästa vecka. MSB är värd för övningen och bakom övningen står företaget Falck som på uppdrag av EU organiserar och genomför övningar inom projektet Modex. Syftet med Modex är att genom regelbundna övningar upprätthålla förmågan till väl genomförda räddningsinsatser hos europeiska räddningsteam.
MSB är värd för övningen och är med och koordinerar. Under övningen samarbetar MSB bland annat med Tullverket, Polisen, Försvarsmakten P7, räddningstjänsten och flera andra aktörer. Under övningen tillhandahåller MSB övningsområde, en ledningscentral samt kost och logi för övningsledarna.

− MODEX är en stor och prestigefull övning och inom EU är den av stor betydelse i arbetet inom civilskyddsmekanismen. Det kommer mycket besökare till Revinge under övningen för att observera och certifiera räddningsteam. övningen är också uppmärksammad av media. 10 journalister från flera olika EU-nationer kommer att vara med och observera hela övningen, säger Lena Gartmark som är verksamhetschef vid MSB i Revinge.

− MSB och personalen på Revinge är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet att arrangera den här övningen. Det kommer att vara stor aktivitet på MSB:s område med ett antal fältsjukhus, mobila laboratorier, en mängd skadade sårmarkörer och andra inblandade statister, säger Lena Gartmark.

− MSB kommer med stor sannolikhet att lära oss mycket av övningen och får därmed goda chanser att bli ännu bättre på att koordinera stora övningar och i förlängningen riktiga insatser, säger Lena Gartmark.

Följande moduler ingår i övningen:
  • En avancerad medicinsk mottagning
  • Ett fältsjukhus
  • Ett mobilt laboratorium
  • Ett team för teknisk hjälp och support
  • Ett team för europeiskt civilt skydd

Källa: MSB

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng