2013-10-02

Oktober europeisk informationssäkerhetsmånad

Den 1 oktober startar den Europeiska informationssäkerhetsmånaden, en kampanj inom EU och som syftar till att öka medvetenheten hos allmänheten om informationssäkerhet i hemmet och på arbetsplatsen, uppger msb.se.
Initiativtagare till kampanjen som pågår under oktober månad är Europeiska Kommissionen. Sveriges deltagande organiseras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med Post- och telestyrelsen (PTS). Dessutom har ett antal myndigheter och organisationer bjudits in för att delta i och bidra till marknadsföringen av kampanjen.

Den svenska kampanjen riktar sig till vuxna personer i hemmet och på arbetsplatsen. Syftet är att förmedla kunskap om följande områden: lösenord, mobila enheter (smarta telefoner och surfplattor), virus och skadlig kod, säkerhetskopiering och trådlösa nätverk.

– I dagens informationssamhälle är frågor om informationssäkerhet en angelägenhet för alla. Det betyder att även privatpersoner behöver tänka igenom hur de hanterar information både i hemmet och på arbetsplatsen. Våra råd handlar t ex om hur du kan skydda din egen trafik när du använder trådlösa nätverk berättar Richard Oehme, chef enheten för samhällets informationssäkerhet på MSB.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng