2019-12-29

Ökat antal anmälningar om penningtvätt

Antalet anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen om penningtvätt infördes i juli 2014. Trots den kraftiga ökningen har rättsväsendet behållit sin förmåga att klara upp brotten.

Omkring hälften av de handlagda penningtvättsbrotten klaras upp. Det visar en rapport som Polismyndigheten har gjort i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. Rapporten går igenom hur den nya penningtvättslagen tillämpas.

Bekämpningen mot penningtvätt består av två delar – att förhindra att banker och andra verksamhetsutövare utnyttjas för att tvätta pengar samt brottsbekämpande delar i form av att utreda brott. Även om den nya lagen har fått effekt, genom fler anmälningar, än tidigare finns det potential att öka det förebyggande arbetet.

– Lagstiftningen är relativt ny och vi har behov av att veta hur den nya lagen tillämpas. Med mer kunskap kan vi vässa arbetet i kampen mot penningtvätt. Precis som i vår egen riskbedömning är slutsatserna även i denna undersökning att det behövs en ökad kunskap om penningtvättsbrott, säger Linda H Staaf, ordförande för Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som består av polisen och ytterligare 16 myndigheter och aktörer.

Penningtvättsbrott har ofta kopplingar till annan kriminell verksamhet.

– Vi har påtagliga problem med skjutningar och sprängningar. De aktörer som begår själva våldsbrotten styrs ofta av personer högre upp i hierarkin som inte är lika synliga, men som tjänar de stora pengarna, bland annat genom avancerade penningtvättsupplägg. Därför är en fungerande penningtvättsbekämpning oerhört viktig. För att ytterligare vässa arbetet för vi redan en dialog med bankerna om hur vi kan underlätta för dem att rikta lampan mot individer som misstänks driva organiserad brottslighet, säger Linda H Staaf.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng