2020-09-14

Ökad satsning på polisen

Polisen och Kriminalvården får mer pengar.

I regeringens budgetproposition för 2021 utökas Polismyndighetens anslag med 1,9 miljarder jämfört med i år och Kriminalvårdens anslag utökas med 350 miljoner kronor. Samtidigt ges Brå i uppdrag att ta fram motåtgärder mot kriminella klaner.

En av satsningarna i budgetpropositionen för 2021 inom justitiedepartementets områden är att polisens anslag för 2021 är drygt 1 900 miljoner högre än 2020. För 2022 föreslås ytterligare tillskott på 1 650 miljoner kronor. Antalet polisanställda ska ha ökat med 10 000 till 2024, enligt regeringen.

Kriminalvården har en hög beläggning i dag och regeringen föreslår att anslagen utökas med 350 miljoner kronor 2021. Därefter föreslås tillskott om 500 miljoner kronor 2022 och 750 miljoner kronor från och med 2023. Tanken är att Kriminalvården snabbt ska kunna utöka sin kapacitet och bibehålla säkerheten.

Regeringen kommer även att ge Brå i uppdrag att ta fram ett stöd för hur parallella samhällsstrukturer, inklusive nätverk och klanstrukturer, kan identifieras på lokal nivå och vilka motåtgärder som kan vidtas mot sådana strukturer.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng