2015-08-19

Nytt verktyg för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser

MSB arbetar med att ta fram ett verktyg för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att göra redovisningen enklare, säkrare och att skapa enhetlighet och jämförbarhet i RSA-redovisningarna. Verktyget utgår från RSA-föreskrifterna
erktyget kommer att finnas tillgängligt på webben och är knutet till MSB:s plattform för skyddad behörighetskontroll (PSB). För inloggning använder man sig av så kallad tvåfaktorsautentisering, vilket innebär att man måste både ha ett certifikat installerat på datorn och ange ett lösenord för att komma in i verktyget. Plattformen har intrångstestats av Försvarets radioanstalt (FRA) och kan hantera sekretessbelagda uppgifter, dock inte uppgifter som rör rikets säkerhet.

Sedan tidigare har MSB tagit fram ett verktyg för projekt finansierade från krisberedskapsanslaget 2:4 inom CBRNE-området. Detta verktyg kommer att lanseras samtidigt som RSA-redovisningsverktyget eftersom verktygen till stor del riktar sig till samma målgrupp. även ett arbete med att utveckla ett självmätningsverktyg för informationssäkerhet samt ett it-incidentverktyg pågår för närvarande hos MSB.

Källa: MSB

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng