2010-03-01

Nytt hjälpmedel att spåra och sätta fast rånare

Den starkt ökande rånvågen mot butikerna kommer att kräva nya insatser. I England har man med stor framgång använt sig av konceptet ”Raid-control” som innehåller ny teknik med spårbar rökfärg som löser ut strax efter att rånaren har lämnat butiken.

Den nya tekniken har idémässigt utvecklats från den s.k. ”Smart DNA”- metoden, avsedd för att spåra rånbyte från värdetransportväskor etc. och från bankernas färgampuller som används av banker sedan 80-talet.

Utmaningen har varit att få ned kostnaderna vad det gäller teknik respektive en mycket snabb och enkel analys av färgstoftet. Med ett hyfsat bra mikroskop kan Polis direkt spåra s.k. ”micro-dots” som gömmer sig i färgen som fastnar i rånarens kläder och som bär ett unikt nummer.

I England visar färsk statistik att rånen minskar med över 80 procent där konceptet ”Raid-Control” har genomförts. Raid-Control påminner i mångt och mycket om vår svenska satsning ”Säker i butik”. Skillnaden är att butiken certifieras direkt av Polis samt att tekniken utökats med spårbar färg som döljer sig i pengar och cigarettpaket.

Inledande kontakter har gjorts med bl.a. Länskriminalen i Stockholm, Svensk Handel samt Handelsanställdas Förbund.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng