2014-09-05

Nya riktlinjer för elbranschens samverkan i kristid

(foto: Katrin-Seuss)

(foto: Katrin-Seuss)

Svenska kraftnät har tillsammans med MSB, branschorganisationen Svensk Energi och företag inom elförsörjningen tagit fram nationella riktlinjer för att säkerställa effektiv kommunikation under svåra påfrestningar och i kris.
– Samordning, samverkan och interoperabilitet mellan myndigheter och nyckelaktörer är grundläggande för en framgångsrik krishantering, skriver Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska Kraftnät, i förordet till riktlinjerna. Och det förutsätter i sin tur att man kan kommunicera med varandra.

Måste klara störningar
Michaela Stenman är projektansvarig för elektronisk kommunikation inom myndigheten för elberedskap, Svenska Kraftnät. Hon är en av dem som har arbetat med att ta fram de nya riktlinjerna.

– De kommunikationssystem vi använder måste klara störningar i den ordinarie infrastrukturen, säger hon. Rakelnätet är byggt för att klara svåra situationer. I Elförsörjningens riktlinjer för samverkan i Rakel finns fördefinierade nationella talgrupper för samverkan som gör det enkelt och snabbt att komma i kontakt med rätt målgrupper, säger Michaela Stenman.

En Rakelmobil är en trygghet
Rakel är ett verktyg när elnät- och elbolagsaktörer vill säkra upp sin egen internkommunikation.
– Att ha en Rakelmobil med sig ut på störningar är en trygghet då den vanliga mobiltelefonin kan slåss ut ett par timmar efter ett strömavbrott, fortsätter Michaela Stenman.

Under det senaste året har Svenska kraftnät genomfört flera pilotprojekt för att med riktade insatser hjälpa elbolag runt om i landet att införa Rakel i sina verksamheter.
– Vi har funnits med från start för att ge stöd, ta fram lednings- och sambandsanalyser, programmeringsunderlag, medverka vid informationsmöten och utbilda användare.

Pilotprojekten ska resultera i en process för Rakelinförande som Svenska kraftnät hoppas att fler ska kunna dra nytta av. Arbetet pågår.
– Från 2015 och framåt kommer vi att arbeta än mer aktivt för att fler ska ansluta sig. Det är ett privilegium att vår bransch får använda Rakel, konstaterar Michaela Stenman.

Svenska kraftnät har egen erfarenhet av Rakel som köptes in under 2010. Idag är ett 60-tal Rakelmobiler i bruk inom verksamheten.
– De används i våra drifts- och säkerhetsorganisationer, på våra olika anläggningar och för krisledning.

250 Rakelmobiler finns också i beredskapsförråd.
– Härifrån kan de aktörer som har behov låna utrustning när det råder stora påfrestningar inom samhället. Under 2013-2014 har vi hittills upplevt fyra stormar då till exempel elbolag och anlitade entreprenörer har haft nytta av dessa Rakelmobiler.

Svenska kraftnät har även åtta stycken så kallade Molos-bandvagnar, specialutrustade som kommunikationscenter, utplacerade runt om i landet för att snabbt kunna tas i bruk vid kriser. Dessa är utrustade med Rakel och bemannas av sambandssystemledare från Frivilliga radioorganisationen, FRO. Nyligen lånades 30 Rakelmobiler ut till Mälardalens Brand- och Räddningsförbund där de användes av FAK under skogsbranden i Västmanland.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng