2018-06-04

Nya kortstandarden för ID06 skapar möjligheter

Thor Jonsson, kortansvarig för ID06 och Parrman, ansvarig för affärsområdet ID06 på HantverksID och Seriline.

Under 2018 lanserar ID06 en ny säker kortstandard för såväl fysiska som mobila ID06-kort. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på landets byggarbetsplatser.

– Då LOA 2 nivån säkerställer identiteten bakom beställarföretaget, såväl som individen, så går det nu på allvar att bygga ett ekosystem kring ID06. Denna resa skall självklart HantverksID och Seriline vara en del av, säger Pierre Parrman, ansvarig för affärsområdet ID06 på HantverksID och Seriline.

I och med ID06 AB´s lansering av ett nytt system för kort och anslutning av företag och individer, kommer ID06-kortet att få ny och modern teknik. Dagens kort bygger på EM och Mifare-teknik. I takt med den tekniska utvecklingen har det kommit säkrare teknik som inte går att manipulera lika lätt och som har en standard som stödjer utveckling av nya trygga tjänster.

JCOP – den nya tekniken
I det nya ID06-kortet har ID06 AB valt en säker standard som bygger på en öppen teknik. Tekniken heter JCOP och tillåter utveckling av nya innovativa lösningar samt att tekniken i kortet fungerar med Microsoft-teknologi. Det senare innebär exempelvis att ett företag, förutom att använda kortet för inpassering, också kan använda kortet för att låsa utrymmen med värdefullt innehåll (exempelvis verktygscontainers), öppna en dator, öppna specifika program och andra funktioner som efterfrågats av säkerhetsmedvetna kunder.

EM skrotas
I det nya ID06-kortet har de säkrat upp stöd för Mifare, vilket innebär att i princip all befintlig utrustning med stöd för Mifare fortsatt fungerar. I många fall går det också att anpassa läsare som idag använder Mifare, att istället läsa JCOP. ID06 AB uppmanar såväl applikationsleverantörer som kunder att gå över till JCOP i och med att de nya korten kommer ut.

Det nya ID06-kortet ger dock inte stöd för EM, då den tekniken inte når upp till en säkerhetsnivå som är förenlig med ID06-systemets krav på trygghet och kundnytta.

Långsam avveckling av Mifare
Stödet i nya ID06-kort för Mifare kommer finnas kvar tills att ID06 AB ser att de flesta kunderna har fått möjlighet att gå över till att läsa den säkrare JCOP-tekniken. De bedömer att teknikövergången kommer att vara genomförd under 2020. Därefter återkommer de med en tidpunkt för när Mifare-stödet tas bort från det ID06-kortet.

Skärpt kontroll av företag och individer

Samtidigt som korten görs om, skärps kontrollen av företag och individer kraftigt. Vidare har ID06 tagit fram ett nytt säkert Mobilt ID06-kort för att hantera identiteter kopplat till företag på ett tillförlitligt sätt.

– Vitsen med ID06 är att säkerställa individens identitet samt arbetsgivarsambandet till ett företag, säger Thor Jonsson, kortansvarig för ID06.

Skärpta ID-krav
ID06 nya system innebär djupare kontroll av företag som vill ansluta sig till ID06-systemet. Det innebär också att alla individer kopplade till ID06 och som ska ha tillgång till ID06-systemet, måste identifiera sig i systemet. Som identifiering fungerar antingen BankID eller att individen fysiskt måste ta sig till en av ID06 utsedd partner, som skannar individens pass eller nationella ID.

– Inga andra ID handlingar är godkända. Anslutningen av företag och individ skall följa eIDAS standard LoA 2, vilket innebär en hög tillitsnivå, förklarar Thor Jonsson.

För företag utanför Sverige krävs att företaget har F-skattebevis som får ansökas via Skatteverket. Vidare kontrolleras att företaget finns med i VIES register samt att företaget är sunt. ID06 kontrollerar vem som är firmatecknare och det är också den individen som måste identifiera sig för att kunna ansluta företaget. Alla individer kopplade till företaget som ska ha tillgång till ID06, måste också identifiera sig via BankID.

BankID-signering
Vid kortbeställning (efter att ett företag är anslutet) beställs kort nästan som idag. Skillnaden ligger i att ett kort inte kan printas innan individen som skall ha kortet har identifierat sig i ID06-systemet. Individen som företaget beställer ID06-kort för, måste godkänna; person, policy, användare, villkor samt att uppgifterna som är på ID06- kortet är korrekta samt skrivit under med BankID. Individen skapar i och med detta också ett konto i ID06-systemet. Därefter kan ID06-kortet printas. Efter att kortet skickats till företaget och lämnats ut till individen som skall ha kortet, måste individen logga in på sitt konto på ID06 för att hämta PIN kod kopplat till kortet. Nu är kortet "aktiverat" och kan börja användas med tillitsnivå enligt eIDAS LoA 2.

– Vi vet att det idag används olika mobila applikationer utan någon koppling till säker identitet. Här kommer vi med ett Mobilt ID06-kort som går att koppla ihop med en mobil applikation där den mobila applikationen får en säker identifiering motsvarande ett fysiskt ID06-kort. Det finns även fler användarmöjligheter med Mobilt ID06-kort, hävdar Thor Jonsson.

Många möjligheter
Seriline jobbar just nu intensivt med den nya ID06 standarden och kommer vara med vid lansering av de nya korten. Företaget har kompetensen och erfarenheten som detta kräver. Möjligheterna med den nya standarden är många. Det nya kortet kommer ge möjlighet till så många fler tillämpningar än vad som varit möjligt historiskt.

– Då LOA 2 nivån säkerställer identiteten bakom beställarföretaget, såväl som individen, så går det nu på allvar att bygga ett ekosystem kring ID06. Denna resa skall självklart HantverksID och Seriline vara en del av, säger Pierre Parrman, ansvarig för affärsområdet ID06 på HantverksID och Seriline.

Pierre tycker att det nu, efter snart 12 år med ID06, är dags att ta nästa steg för att bana väg in i framtiden. Han har arbetat med ID06 sedan lanseringen 2006 och ser att möjligheterna är många då man med hjälp av LOA2 även kommer att kunna identifiera sig digitalt. Applikationerna och användningsområdena kommer att öka dramatiskt de närmaste åren, både för företagen och individerna inom ID06 konceptet, menar han.

– Detta är en stor möjlighet för oss och våra kunder. Vårt fokus just nu handlar om att göra det enkelt för våra kunder att migrera till det nya ID06 systemet. Genom att vi fortsätter att skapa de bästa processerna och enklaste flödena kommer vi även i framtiden kunna ha marknadens mest attraktiva prisbild för våra kunder, säger Pierre Parrman avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng