2020-02-03

Nya europeiska riktlinjer om kamerabevakning

Den europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram riktlinjer för kamerabevakning.

Den europeiska dataskyddsstyrelsen har nu tagit fram riktlinjer som förtydligar och ger vägledning om kamerabevakning.
– I riktlinjerna finns många konkreta exempel på vad man bör tänka på vid olika typer av kamerabevakning, säger Frida Orring, jurist på Datainspektionen.

På Datainspektionens webbplats finns nu nya riktlinjer om kamerabevakning och ansiktsigenkänning som tagits fram av den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB.

Frida Orring har deltagit som expert i den EU-arbetsgrupp som arbetat fram riktlinjerna. De ger bland annat rekommendationer för hur länge videomaterial kan sparas, hur man kan informera om bevakningen och när ansiktsigenkänning kan vara tillåten.

– Vi kan bland annat konstatera att det ställs krav på en ganska långtgående och omfattande information om bevakningen, som går längre än vad som har varit vanligt här i Sverige.

Datainspektionen kommer att uppdatera och förbättra informationen om kamerabevakning på sin webbplats utifrån de nya riktlinjerna. EDPB har tagit fram ett 15-tal riktlinjer varav flertalet finns på svenska. På Datainspektionens webbplats finns EU-riktlinjer för bland annat dataskyddsombud, personuppgiftsincidenter, avtal som rättslig grund och samtycke.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng