2017-07-22

Nya direktiv till 112-utredningen

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till 112-utredningen. Enligt de nuvarande direktiven ska 112-utredningen analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion ska kunna inrättas för att samhällets alarmeringstjänst ska kunna samordnas på ett bättre sätt.
112-utredningen ges nu genom tilläggsdirektiven även i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för hur polis, räddningstjänst och ambulanssjukvården samt den nationella alarmeringsfunktionen på ett effektivt sätt ska kunna dela information med varandra för att säkerställa säkra och effektiva hjälpinsatser vid hotfulla eller våldsamma situationer.

– Det är allvarligt att det förekommer hot och våld mot polis, räddningstjänst och ambulanssjukvården vid hjälpinsatser. Det är viktigt att säkerställa att aktörerna på ett effektivt sätt ska kunna dela information som har väsentlig och omedelbar betydelse för blåljuspersonalens säkerhet och för att kunna genomföra effektiva hjälpinsatser, säger inrikesminister Anders Ygeman.

En så säker positionering som möjligt av nödställda är av central betydelse för att polis, räddningstjänst och ambulans snabbt kan vara på plats och påbörja en hjälpinsats. Bristen på tillförlitliga geografiska data (geodata) och det faktum att aktörerna i dag använder geodata med olika referenssystem kan medföra att positionering av nödställda försvåras och att hjälpinsatser fördröjs.

Regeringen ger därför 112-utredningen även i uppdrag att analysera och föreslå hur aktörerna genom ett gemensamt system på ett mer enhetligt sätt ska kunna använda geografiska data (geodata) för att säkerställa effektiva hjälpinsatser. 112-utredningens samtliga uppdrag ska redovisas samlat senast den 31 mars 2018.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng