2020-05-27

Ny myndighet ska utveckla det psykologiska försvaret

Regeringen tog idag emot en utredning som föreslår att det inrättas ett Nationellt centrum för psykologiskt försvar inom en ny myndighet, vars huvuduppgift ska vara att utveckla, samordna och stärka den nationella förmågan att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan.

– Arbetet med ett psykologiskt försvar är av stor vikt och behöver förstärkas. Det är viktigt att se över hur det ska vara utformat för att kunna utföras i fredstid, vid höjd beredskap och ytterst i krig. Det handlar bland annat om att stärka förmågan att möta desinformation, något som vi också sett exempel på under den pågående coronakrisen, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Enligt utredningens förslag ska den nya myndigheten stödja, stärka, samordna och utveckla samhällets samlade motståndskraft inom det psykologiska försvaret genom att identifiera, analysera, och kunna möta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen. Den ska också sprida kunskap och löpande bidra till beredskapen vad gäller psykologiskt försvar hos övriga berörda aktörer, som till exempel andra myndigheter, länsstyrelser, kommuner och organisationer som har behov av stöd samt se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde. Ytterligare uppgifter är att följa, beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar samt stödja medieföretagen vad gäller att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan i den utsträckning sådant stöd efterfrågas.

Betänkandet, som regeringen nu kommer att remittera, innehåller också ett förslag om att myndigheten bör vara en informationsberättigad totalförsvarsmyndighet och därmed kunna inrikta signalspaning.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng