2017-02-28

Ny EU-lag komplicerar för kamerautredningen

Susanne Kaevergaard, regeringens särskilda utredare av kameraövervakningslagen, är inne i slutfasen av sitt arbete. I juni ska hon lämna sitt slutbetänkande. En komplicerande faktor är den nya EU-dataskyddsförordningen, som ska ersätta personupplysningslagen och som i vissa stycken också kommer ersätta själva kameraövervakningslagen. Susanne Kaevergaard har intervjuats i senaste numret av SecurityUser.com.
Susanne Kaevergaard, som är biträdande tillsynschef vid åklagarmyndigheten, fick uppdraget att utreda kameraövervakningslagen i november 2015. Regeringens syfte med utredningen är att "säkerställa att kameraövervakning kan användas där det behövs för att bekämpa brott och samtidigt garantera ett starkt skydd för den personliga integriteten".

Från början skulle du lämna ditt betänkande den 28 februari 2017. Nu är det juni som gäller för ditt slutbetänkande. Hur har uppdraget varit så här långt?
– Det har varit en väldigt komplex uppgift då vi måste ta hänsyn till den nya EU-dataskyddsförordningen som ersätter personuppgiftslagen (PuL) och ska gälla de flesta juridiska och fysiska personer från och med maj nästa år i Sverige. Sedan finns även ett nytt EU-dataskyddsdirektiv som reglerar hantering av data för polis, domstolar, åklagare, tull och vissa andra myndigheter.

Kommer du bli klar med betänkandet i tid, det vill säga i juni?
– Det måste jag bli därför att EU:s dataskyddsförordning börjar gälla i maj 2018.

På vilket sätt påverkar EU-dataskyddsförordningen kameraövervakningslagen?
– Förordningen kommer att gälla direkt i Sverige och ger endast utrymme för vissa kompletterande eller avvikande svenska bestämmelser. Det betyder att en del av det som idag är föreskrivet i kameraövervakningslagen kommer följa direkt av förordningen. Sedan kan det finnas möjlighet till vissa svenska bestämmelser och vi som arbetar med kameraövervakningslagen tittar på vilka delar vi kan och bör behålla framöver.

Minskar EU-dataskyddsförordningen kameraövervakningslagens betydelse?
– Ja, absolut. Kameraövervakningslagen innehåller en mängd bestämmelser som gäller i stället för PuL och i den utsträckning den lagen inte kan behållas kan inte heller dessa bestämmelser behållas. Kameraövervakningslagen blir bara bland annat en kompletterande lagstiftning till den nya dataskyddsförordningen.

Finns verkligen möjligheter till avvikelser från EU-dataskyddsförordningen?
– Jo, möjligheter finns när det gäller att göra vissa undantag från kraven i förordningen eller att ställa högre nationella krav än vad EU-regelverket kräver.

Hur ser du på den gamla lagen? Var ligger fokus i det arbetet som görs nu?
– Fokus har blivit just att få ihop den svenska lagstiftningen på kameraövervakningsområdet med den nya dataskyddsförordningen och även med det nya dataskyddsdirektivet. Vilka frågor kan och bör den svenska lagen omfatta och vilka frågor ska regleras uteslutande av dataskyddsförordningen.

LäS HELA INTERVJUN I SENASTE NUMRET AV SECURITYUSER, TILLGäNGLIG SOM E-TIDNING HäR.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng