2016-02-17

Ny analys om skyfall, social oro och informationssäkerhet

Länsstyrelsen har tagit fram en riskanalys som granskar tre riskområden – informationssäkerhet, sociala risker samt skyfall, ras och skred.
– Analysen är ett underlag för det regionala förebyggande arbetet, för att minska eller avvärja möjliga framtida hot, säger Eva Hamberg, krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen.
Vid en kris, som innebär att samhällsviktiga funktioner i Stockholms län hotas, har Länsstyrelsen ansvar för att samordna kommuners, myndigheters och andra berördas krishantering.

När det gäller informationssäkerhet konsterar Länstyrelsen att flera rapporter under senare tid har pekat på brister. När det gäller social oro står det att ett ökat utanförskap och segregering kan orsaka instabilitet i samhället och att ökad främlingsfientlighet och en minskad social sammanhållning är risker som på sikt kan leda till social oro.

Analysen beskriver också hur klimatförändringarna förväntas leda till häftigare regnskurar i Stockholms län i framtiden. Beräkningar tyder på att det kommer finnas skyfall som ger 20–30 procent mer regn vid nästa sekelskifte. Det ökar risken för personskador, miljöföroreningar och störningar i samhällsviktiga funktioner.

Utifrån analysen kommer Länsstyrelsen att se över den regionala krisberedskapen tillsammans med kommunerna, myndigheter och andra aktörer.

– Det sker genom det regionala nätverket Samverkan Stockholmsregionen – en satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet. Nätverket är ett viktigt forum för att kunna skapa ett gemensamt perspektiv och engagemang för krisberedskapen, säger Eva Hamberg.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng