2019-12-15

Nu ska vapenmagasin regleras

I dag saknas en reglering av vapenmagasin i Sverige. Detta innebär att om ett vapenmagasin påträffas i en kriminell miljö kan det hända att magasinet inte kan beslagtas. Det händer även att magasin som omhändertagits av polisen måste lämnas tillbaka till gängkriminella. Polismyndigheten anser därför att en reglering av alla vapenmagasin på ett tydligt sätt skulle förbättra polisens möjligheter att stoppa illegalt användande av skjutvapen i Sverige.

– Vi behöver lyssna på polisen och ge dem bättre förutsättningar att beslagta de vapenmagasin som påträffas i kriminella miljöer för att på så sätt förbättra möjligheterna att stoppa skjutningar innan de inträffar, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Nu beslutas en proposition med förslag som innebär att löstagbara magasin regleras på samma sätt som tillstånd att inneha ammunition. Detta innebär i huvudsak att det införs krav på tillstånd för att få inneha löstagbara magasin. Den som har rätt att inneha ett visst skjutvapen för skjutning får dock fritt inneha ett eller flera löstagbara magasin till skjutvapnet så länge magasinen är avsedda för samma ändamål som rätten att inneha vapnet. Förslaget får till följd att endast en begränsad del av de magasin som innehas kommer att kräva särskilda tillstånd.

Förslaget berör i praktiken endast muséer, enskilda samlare samt enskilda med vapentillstånd som vill inneha ett magasin för ett annat ändamål än vad rätten att inneha vapnet omfattar.

– Om samhället kan kräva att kontantkort till mobiltelefoner ska registreras för att komma åt grovt kriminella, borde vi rimligen också kunna kräva en reglering av vapenmagasin. Detta ger polisen möjlighet att alltid kunna beslagta vapenmagasin från gängkriminella, samtidigt som laglydiga vapenägare även i fortsättningen kan inneha vapenmagasin som är avsedda för sina vapen utan att behöva söka tillstånd, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng