2020-08-06

Nu har polisen större möjlighet att bekämpa terrorism

Polisen och socialtjänsten får nu utökade möjligheter att lämna ut uppgifter till varandra i syfte att förebygga terrorism. Riksdagen har tagit beslut om ändringar i socialtjänstlagen samt offentlighets- och sekretesslagen, som gäller sedan 1 augusti.

– Vi såg problemet i samband med resandeproblematiken till Syrien, där många tonåringar vistades i miljöer som främjar rekrytering till terroristgrupper. I det arbetet blev det tydligt att Polismyndigheten och socialtjänsten var osäkra på vilken information som kan delas och vilka åtgärder som kan genomföras för att förhindra rekrytering, säger Magnus Sjöberg, chef för Nationella taktiska rådet som ansvarar för polisens terrorbekämpning.

Ändringarna i socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen möjliggör ett effektivt men ändå rättssäkert informationsutbyte, menar polisen. Det kan exempelvis röra uppgifter om en person tidigare begått terroristbrott, umgås med personer som begått sådana brott eller vistas i en miljö som främjar rekrytering till terrorgrupper.

– Problemet med våldsbejakande extremism har inte försvunnit, varken på grund av gängskjutningar eller coronapandemin. Det är viktigt att vi inom polisen använder oss av de nya förutsättningarna. På lokal nivå ger det här oss bättre möjligheter att dela och ta del av information, avslutar Magnus Sjöberg.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng