2019-04-23

Björn Eriksson: Nu avslutar jag början för Säkerhetsbranschen

I maj avgår Björn Eriksson som ordförande för Säkerhetsbranschen.

Det här blir den sista krönikan jag skriver på Securityuser.com som ordförande för Säkerhetsbranschen. I maj avgår jag och lämnar plats för en ny ordförande. Därför tar jag mig friheten att i den här krönikan både summera de gångna åren sedan branschorganisationen bildades 2013 och blicka framåt.

Jag har haft några fantastiska år med Säkerhetsbranschen. Snabbt lyckades vi skapa en röst för den privata säkerhetssektorn, vilket var ett primärt mål när Säkerhetsbranschen bildades.

Framför allt drev vi frågan om hur bevakningsbolag kan avlasta polisen, och tillsammans med tankesmedjan Snos arbetade vi för en förändring av lagstiftningen kring kameraövervakning. Redan första året arrangerade vi en debatt i Almedalen där just bevakningsbolagens roll i samhället diskuterades liksom kamerafrågan.

På några år medverkade vi till en omvärdering av bevakningsföretagen så att politiker och även allmänhet började se att väktare och ordningsvakter kan avlasta polisen från enklare uppgifter och frigöra resurser till gagn för polisens kärnuppdrag, att förebygga och utreda brott samt upprätta lag och ordning.

Det var ett tufft arbete med högt tempo. Vi medverkade i paneldiskussioner i alla möjliga sammanhang, syntes i medierna, såväl fackpress, lokaltidningar som riksmedier. Vi etablerade kontakter och skapade relationer med brottsbekämpande myndigheter samt ministrar och andra politiker. Det gav resultat. Bevakningsbranschens anseende förbättrades avsevärt och dialogen med såväl företrädare för polis som regering var konstruktiv och fruktsam.

Även när det gällde kameraövervakning vanns framgångar. Här samarbetade vi med Snos som påbörjat opinionsarbetet för en bättre och mer tillåtande lagstiftning redan 2010. Också det arbetet var framgångsrikt: lagen skrevs om två gånger, i mer tillåtande riktning.

Idag är Säkerhetsbranschen, med över 400 medlemsföretag, den ledande branschorganisationen för den privata säkerhetssektorn. Sedan 2018 har vi dock släppt vår opinionsbildande roll kring bevakningsföretag på inrådan från arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen, som vill äga frågan. Vi ser ingen anledning till att konkurrera med Säkerhetsföretagen om detta. Det vore kontraproduktivt. Samarbete är att föredra.

Jag anser dock att det varit bättre om bevakningsföretagens frågor också låg hos Säkerhetsbranschen. Anledningen till att Säkerhetsbranschen bildades var ju att täcka hela sektorn och vi lyfte bevakningsfrågorna framgångsrikt. Nu måste vi hitta en lösning där vi på annat sätt kan tala med en gemensam röst. Det blir en utmaning för Säkerhetsbranschen (och Säkerhetsföretagen) att hitta en sådan lösning.

Säkerhetsbranschen och Säkerhetsföretagen har samma intresse att utveckla den privata säkerhetssektorn och göra den mer ansedd. Sedan andra halvan av 2018 har bevakningsbolagen varit i blåsväder vid ett flertal tillfällen på grund av enskilda incidenter.

Nyligen publicerades också uppgifter om att 170 personer, kopplade till extremhögern, varit anställda på olika bevakningsbolag. Den här typen av publicitet visar på värdet att ständigt värna varumärket, både genom att proaktivt verka för en sund utveckling av branschen och att ha en krisberedskap om något oönskat ändå inträffar.

För visst kan vi räkna med att medier även fortsättningsvis kommer att granska och ibland upptäcka tveksamheter kopplade till säkerhetsbranschen.

Att Säkerhetsföretagen och Säkerhetsbranschen hittar tydliga samarbetsformer och bättre utnyttjar sin samlade kompetens är livsviktigt – både proaktivt och reaktivt. Vi måste hålla ihop för att möta de utmaningar som består i att öka tryggheten i samhället, men också att opinionsmässigt hävda vår röst.

Man kan säga att jag – med min avgång från ordförandeposten – avslutar början för Säkerhetsbranschen. För nu stundar en annan etapp mot en spännande framtid som jag kommer följa med stort intresse. För egen del är ambitionen att även fortsättningsvis delta i debatten och aktivt medverka för en sund säkerhetsbransch och ett tryggare samhälle.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng