2019-05-13

Nu är den största fusionen av säkerhetsföretag i Norden igång

Efter att konkurrensmyndigheterna i Finland, Sverige och Norge har godkänt Avarn-transaktionen så är sammanslagningen av Avarn och Nokas nu igång. Den nya Nokas-koncernen får cirka 17 000 anställda och en årsomsättning på närmare 9 miljarder kronor.

Affären innebär att Nokas får en marknadsposition som det näst största säkerhetsföretaget i Sverige och Finland. I Norge är Nokas och Securitas lika stora.

– Vi är nu igång med att slå samman två likvärdiga säkerhetsföretag. Inom en månad räknar vi med att ha den nya ledningen på plats, därefter sker sammangåendet stegvis under cirka ett år framöver, säger Heine Wang, koncernchef för Nokas.

Under en övergångsperiod arbetar företagen under respektive varumärke, för att sedan successivt gå över och arbeta endast under Nokas varumärke. Fokus kommer ligga på att säkerställa att både Avarn och Nokas under hela processen levererar god kvalitet till kunderna och når uppsatta mål.

– Kunderna står alltid i centrum för de val vi gör och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att vi ska kunna uppnå våra mål. Därför kommer vi att involvera våra medarbetare och vara öppna och ärliga i den interna kommunikationen. Med fokus på kunder och medarbetare som grund är det även i den här sammanslagningsprocessen naturligt för oss att se över hur vi kan effektivisera och förbättra verksamheten för att vara konkurrenskraftiga och skapa lönsamhet som är hållbar över tid, säger Heine Wang.

Nokas blir nu den största konkurrenten till Securitas och konsoliderar en fragmenterad svensk och finsk säkerhetsmarknad som är präglad av hög konkurrens. Verksamheten i Sverige blir den största i Nokas-koncernen. Nokas tillförs betydlig bredd och kompetens genom de ca 7 000 Avarn-medarbetarna. Koncernchefen berättar att verksamheterna kompletterar varandra på många områden, vilket skapar nya möjligheter för både medarbetare och kunder.

– Vi vill skapa trygga arbetsplatser, ökad kvalitet och innovativa tjänstekoncept till våra kunder. Genom sammanslagningen blir vi än bättre rustade att leverera hög kvalitet genom utökad kompetens, resurser, kapacitet, geografisk närvaro och stordriftsfördelar. Storleken innebär fördelar för både kunder, medarbetare och ägare, avslutar Heine Wang.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng