2013-10-07

Norge väljer svenska krisexperter

Norska Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har valt det svenska bolaget 4C Strategies som leverantör för bland annat risk- och krishantering samt utvärderingar.
– Vårt uppdrag är att bistå DSB i att utveckla arbetet med risk- och krishantering i Norge samt deras förmåga att dra lärdomar av inträffade händelser. Vi är mycket glada över att få vara med och stärka arbetet med dessa viktiga frågor även i Norge, säger Magnus Bergqvist, VD för 4C Strategies.

DSB ansvarar bland annat för nationell, regional och lokal krisberedskap, industriell och kommersiell säkerhet, samt Norges civila försvar. DSB:s svenska motsvarighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Vi ser en ökande trend och efterfrågan såväl nationellt som internationellt på våra produkter och tjänster. Att på en övergripande nivå bidra till ett tryggare och säkrare samhälle i vårt grannland känns väldigt betydelsefullt, säger Magnus Bergqvist.

Ramavtalet innefattar flertalet bolag där 4C Strategies är den enda svenska aktören som omfattas.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng