2020-04-03

Nordic Level Security fullbordar förvärv och rekryterar ny VD

Stefan Dejemyr intar rollen som VD i Level Security.

Säkerhetskoncernen Nordic Level Security AB fortsätter sin expansion och fullbordade den 1 april sitt förvärv av säkerhetskonsultbolaget Actsec Group AB. I samband med detta går Stefan Dejemyr in som VD för Nordic Level Security.

Förvärvet omfattar 100 procent av aktierna i Actsec Group.

– Förvärvet av Actsec innebär en långsiktig positiv förstärkning av vår rådgivningsverksamhet och med förvärvet positionerar vi oss som en stark och kvalitativt ledande aktör på marknaden,  säger Thomas Lundin, styrelseordförande Level Security.

I samband med förvärvet genomför Level Security justeringar i ledningen. Thomas Lundin är fortsatt aktiv som styrelsens ordförande och VD-rollen i bolaget tas över av Stefan Dejemyr. Stefan Dejemyr har verkat under många år inom Polisen där han arbetat inom Piketen och Nationella Insatsstyrkan, både som operatör och chef. Efter poliskarriären i började Stefan som vice vd och operativ chef på Securitasägda bolaget Pinkerton.

Actsec´s grundare och VD Torbjörn Christiernsson och Levels Security’s nuvarande VD Martin Börsvik kommer båda fortsätta vara en del av ledningen i bolaget och arbeta strategiskt och operativt med kunder och partners.

– Vi vill noga betona att förändringen av ägarskapet inte påverkar gällande affärsidé eller de åtaganden som Actsec eller LEVEL Security har idag. Level-koncernen har en stark ambition att inte bara behålla affärsidén, utan att också jobba aktivt för att utveckla erbjudandet med nya tjänster, och därmed skapa ännu starkare band och värden för befintliga och framtida partners och kunder, säger Stefan Dejemyr.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng