2019-12-12

Nokas byter namn till Avarn Security den 1 januari 2020

Ordningsvakt med Avarn-logon.

Som tidigare meddelat godkände konkurrensverket våren 2019 sammanslagningen av Nokas och Avarn. Sammanslagningen sker i ett antal omgångar fram till sommaren 2020. Den 1 januari 2020 byter Nokas i Sverige namn till Avarn Security och en omprofilering inleds. Denna pågår fram till sommaren. Nokas värdehantering arbetar vidare under namnet Nokas.

Efter sammanslagningen kommer bolaget att ha cirka 7 000 medarbetare i Sverige.

Nokas har köpt Avarn, men Nokas-koncernen väljer att under 2020 byta namn till Avarn Security. Nokas behåller sina organisationsnummer medan Avarns tillgångar överförs till Nokas organisationsnummer.

Uniformer, arbetskläder och fordon
En tid framöver kommer bolagens medarbetare att synas i både Nokas och Avarns uniformer och arbetskläder, men Nokas-logotypen byts ut till Avarns logo. Nokas fordon kommer att profileras om till Avarns utseende.

Sociala medier och webb
Nokas och Avarns sidor på Facebook och LinkedIn kommer att slås ihop under namnet Avarn. Nokas webb kommer att omarbetas och en ny gemensam webb för båda bolagen lanseras i vår.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng