2018-05-14

Nio av tio vill bli hittade automatiskt när de ringer 112

Tekniken för att kunna skicka en exakt position från den nödställde till SOS-operatören finns sedan länge, säger Björn Skoglund, Tjänsteägare 112 & Krisberedskap vid SOS Alarm.

Nästan hälften av svenskarna tror att SOS Alarm kan se var du befinner dig när du ringer 112 från mobiltelefonen. Men det stämmer inte. I själva verket kommer det bara upp en ungefärlig position baserat på närmaste mobilmast, i genomsnitt tre kvadratkilometer stort, ibland mycket större. SOS-operatören måste därefter, med hjälp av frågor fastställa en så exakt placering av den nödställde som möjligt så att det går att larma ut hjälpen.

Över 90 procent av svenskarna skulle däremot vilja att SOS Alarm får den exakta positionen automatiskt vid 112-samtal, för att kunna hjälpa snabbare vid en nödsituation. Det visar en nyligen genomförd Ipsos-undersökning.

- Tekniken för att kunna skicka en exakt position från den nödställde till SOS-operatören finns sedan länge, säger Björn Skoglund, Tjänsteägare 112 & Krisberedskap vid SOS Alarm.

– Erfarenheten från bland annat Storbritannien visar att man på detta sätt kan spara i genomsnitt 30 sekunder i varje samtal. Det är långa sekunder för den som är i nöd, och i vår verksamhet är sparade sekunder lika med räddade liv.

- Om du ringer till 112 får du svara på frågor om vad som har inträffat, men också om var du befinner dig, säger Björn Skoglund. Det här måste vi naturligtvis veta för att kunna skicka rätt hjälp till rätt plats. Samtidigt kan frågorna leda till ganska stor frustration hos den hjälpsökande, särskilt om du inte själv kan uppge exakt position. Det vore förstås bättre om vi i stället kunde förmedla att ”vi vet var du är och vi ska hjälpa dig”. Då kan vi både larma ut snabbare och skapa större trygghet hos dem som är i nöd.

Något fler kvinnor än män vill uppge sin position automatiskt i ett nödsamtal, 96 procent jämfört med 88 procent. Åldersgruppen 60-75 är mest positiv, 96 procent jämfört med 87 procent i den mest negativa gruppen, 45-59 år.

Efter dialog med Post- och Telestyrelsen har SOS Alarm förstått att det, för att kunna implementera tekniken fullt ut och börja använda den, behövs en lagändring i lagen om elektronisk kommunikation. Frågan behandlas även på EU-nivå.

Automatisk positionering finns redan i Storbritannien, Estland, Litauen, Österrike, Island, Belgien, Irland, Finland och Slovenien inom EU samt även Nya Zeeland. Tester pågår i flera länder inom EU, så fler är sannolikt på gång under 2018.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng