2012-12-30

NFC en revolution inom passerkontroll

Marknaden för passerkontroll kommer att förändras och föryngras genom smart cards och kanske framför allt genom NFC (Near-Field Communication). Den slutsatsen drar IMS Research i en ny marknadsrapport.
Smart card credentials, som står för ungefär 40 procent av credential-marknaden, förväntas leda nästa generation av credentials som används för fysisk passerkontroll och sekundära applikationer som elektronisk betalning, identitet och "access-on-a-card" (det är svårt att göra en bra svensk översättning av det engelska ordet credentials. "Identitetsbärare" eller "kodbärare" skulle kunna användas, men inget av dem är etablerat och SecurityUser väljer därför att skriva credentials).
Mer än bara tillträde
Nästa generation av passerkontroll-credentials förväntas göra mer än att bara ge tillträde till en dörr. IMS Research menar att användarna behöver ställa sig tre viktiga frågor: För vilket syfte eller ändamål kommer credentials att användas? Hur hanteras rättigheterna? Och finns det några konkurrerande teknologier? När det gäller den första frågan menar IMS Research att credential-miljön förändras med många slutanvändare som vill kunna använda samma kort för både passerkontroll och kunna komma åt till exempel sin sjukjournal eller logga in på sin jobbdator.
När det gäller hanteringen av rättigheter menar IMS Research att det blir mer och mer populärt att kunna använda sitt kort för att kunna uppdatera rättigheter på olika dörrläsare och elektroniska lås. Med "access-on-a-card" kan smart card-chippet använda sin läs/skriv-funktion för att ta emot de senaste åtkomstbehörigheterna från ett online-dörrsystem; kortet i sin tur uppdaterar andra läsare i byggnaden.
NFC ökar snabbt
När det gäller frågan om konkurrerande teknologier menar IMS Research att NFC i smartphones kommer att ha stor påverkan på branschen. även om det fortfarande är i sin linda, förväntas antalet NFC-aktiverade telefoner öka under de kommande fem åren.
IMS Research uppskattar att 2,3 procent av mobiltelefonerna, det vill säga 35,4 miljoner stycken av de som levererades 2011, var NFC-aktiverade. 2014 förväntas 20 procent av telefonerna ha NFC och 2016 förutspås den siffran vara uppe i 44 procent. Det skulle innebära 377 miljoner telefoner 2014 och 918 miljoner 2016.
Kommer förändra marknaden
Förra året genomfördes flera pilotprojekt med NFC-kompatibla smartphones där lärare och studenter att fick tillgång till universitetsbyggnader via NFC i smartphones. Det genomfördes också ett mindre antal projekt inom sjukvården. I Sverige har NFC bland annat testats på ett stort hotell i Stockholm.
Hur snabbt det går för NFC att slå igenom när det gäller passerkontroll kommer enligt IMS Research att variera från region till region och beror bland annat på hur stor del av alla smartphones som har NFC, hur väl utbyggda mobilnäten är och hur aktiva säkerhetsföretagen som erbjuder NFC för passerkontroll är. Sammanfattningsvis tror IMS Research att användandet av smartphones med NFC kan komma att revolutionera passerkontrollmarknaden och omdefiniera begreppet credentials.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng