2013-07-11

Nej till förslag om ny alarmeringsmyndighet

SKL:s ordförande Anders Knape.

SKL:s ordförande Anders Knape.

Förslaget att bilda en ny statlig alarmeringsmyndighet medför risker i utlarmningen av ambulanssjukvård och kommunal räddningstjänst. Ytterst är det människor i nödsituationer som kan drabbas.
Det anser SKL som avstyrker förslaget och samtidigt presenterar ett alternativ till hur alarmeringstjänsten kan förbättras.

I ett yttrande till regeringen skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att det är nödvändigt att genomföra förändringar på alarmeringsområdet.

– Vi vet att det finns brister som måste åtgärdas. Bland annat vad gäller samordningen mellan olika aktörer, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Fler problem än det löser
Enligt SKL kommer det förslag som en statlig utredning presenterat om att bilda en ny alarmeringsmyndighet skapa fler problem än det löser.

– Till exempel föreslås att myndigheten endast ska sköta utlarmning vid mycket akuta tillstånd medan övriga ärenden hänvisas till bland annat kommuner och landsting. Olika instanser ska alltså dirigera samma resurser. Det kommer inte att fungera i praktiken, säger Anders Knape.

I dag hanterar larmcentraler både akuta och icke-akuta larm. De ser helheten och vet vilka resurser som finns tillgängliga i både kommunal räddningstjänst och i ambulanssjukvården.

– Utredningens förslag rubbar denna ordning. Det finns en uppenbar risk för problem i samordningen och användandet av resurser. Kommuner och landsting blir dessutom tvungna att bygga upp parallella ledningscentraler vilket kommer att medföra stora kostnader, säger Anders Knape.

En enda instans
– Det måste vara en och samma instans som sköter utlarmning och dirigering av ambulanser, räddningstjänst och andra resurser.

SKL föreslår därför att nuvarande system, med ett bolag som ägs gemensamt av staten och SKL, utvecklas. Enligt SKL bör SOS Alarm, utöver att sköta nödnumret 112, ges ensamrätt när det gäller utlarmning av ambulanssjukvård och kommunal räddningstjänst.

– På så sätt kommer man tillrätta med den problembild som utredningen identifierat samtidigt som nuvarande lednings- och verksamhetsansvar bevaras. Kommuner och landsting får fortsatt inflytande, vilket är oerhört viktigt, säger Anders Knape.
Källa: SKL

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng