2018-02-21

Nätverkslösningar för framtidssäkra byggnader

Många intressanta nätverkslösningar presenteras av Nosch på Light & Building-mässan i Tyskland.

Vid årets Light & Building-mässa kommer Bosch-experter att presentera nätverkssystem och sitt tjänsteutbud.

Bosch-portföljen som visas på mässan täcker områdena säkerhet, energieffektivitet och kommunikation.

Inom brandskyddsområdet  visas Aviotec IP-starlight 8000, det videobaserade branddetekteringssystemet som i november blev blev först i sitt slag att godkännas och certifieras av VdS, det ledande en ledande tyska certifieringsorganet..

Också brandlarmscentralen FPA 1100, avsedd för små och medelstora applikationer, visas på mässan. 

Bosch har också tjänster och produkter för stöd till installatörer när det gäller driftsättning och underhåll av installationer med hjälp av i olika fjärrtjänster baserat på den molnbaserade EffiLink-plattformen, som presenteras på mässan.

Bosch presenterar också möjligheterna som Building Integration System (BIS) ger. Med ett användarvänligt gränssnitt för brandlarm, inbrottslarm eller passerkontroll och som en central hanteringsplattform för stora komplexa lösningar kan detta anpassas till system med flera platser. När den kompletteras med automatisk videoöverföring och skräddarsydda handlingsplaner har säkerhetspersonalen all relevant information till hands.

En annan höjdpunkt som visas är Energy Platform, för att effektivt hantering av energi och resurser i byggnader och produktionsanläggningar.  Denna kraftfulla molnbaserade programvarulösning sammanställer information från olika källor till översiktliga mätvärden. Utvärdering av energi- och processdata via ett användargränssnitt visar sätt att optimera processer och lägger grunden för att anpassas mot Industry 4.0

Slutligen kommer Boschs att presentera integrerade lösningar för hälsovårdssektorn. Smarta sjukhus har en stor potential när det gäller att förbättra processer och möjliggöra större effektivitet vad gäller building management, personalbelastning och kan bidra till ökad komfort för patienterna. 


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng