2015-03-23

Nationell beredskapsplan för kärnteknisk olycka

Strålsäkerhetsmyndigheten och MSB har tillsammans med länsstyrelserna i Hallands, Uppsala, Kalmar, Skåne och Västerbottens län har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell beredskapsplan för kärnteknisk olycka.
Planen redovisar roller och ansvar inom gällande lagstiftning och ansvarsfördelning, samt beskriver hur en olycka hanteras och koordineras på nationell nivå. Bland punkterna i planen finns bland annat:
  • Alarmering
  • Samverkan och ledning
  • Kommunikation med allmänheten
  • Indikering
  • Skyddsåtgärder
Planen finns tillgänglig här.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng