2019-09-02

Näringslivsaktörer kraftsamlar för en trygg närmiljö

Nu går flera näringslivsaktörer samman och skapar Centrum för AMP, som ska underlätta etableringen av en ny Affärs- och MedborgarPlats-modell (AMP) i Sverige.

Internationell forskning och erfarenhet visar att ett sätt att förebygga brott är att skapa säkra, trygga och attraktiva platser för människor att bo och vistas i. Detta tar undan grogrunden för brottslighet. I exempelvis New York har ett långsiktigt arbete för att etablera trygga och attraktiva platser bidragit till en kraftig minskning av brottsligheten.

På uppdrag av Svensk Försäkring inrättades Trygghetskommisionen, ledd av Fredrik Reinfeldt, i juni 2017. En av slutsatserna från kommisionens arbete är att införa den så kallade Affärs- och MedborgarPlats-modellen (AMP). Med begreppet affär framhålls att det är nödvändigt att ha med kommersiella krafter i arbetet för att skapa en levande och attraktiv plats. Med begreppet medborgare betonas att det är fråga om att skapa en offentlig plats som är tillgänglig för alla.

Då AMP modellen är ny behöver dock kunskap byggas upp om hur den bäst kan införas. Därför inrättas ett Centrum för AMP.

– Nu inrättar vi Centrum för AMP för att få igång detta arbete i Sverige. Där en AMP etableras är vår övertygelse att brottsligheten kommer att minska och människors säkerhet och trygghet att öka, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande för Centrum för AMP.

Utgångspunkten för AMP-modellen är att de olika aktörer som finns i ett område gemensamt tar ansvar för att minska brottstillfällena och skapa en trygg närmiljö.

Centrum för AMP har i uppgift att samla den forskning och kunskap som finns nationellt och internationellt om dessa typer av långsiktiga samarbeten och utveckla metoder anpassade för svenska förhållanden. Centrumet ska också ge stöd och råd till lokala aktörer som vill bedriva AMP-arbete.

Aktörer bakom Centrum för AMP:

  • Svensk Försäkring
  • Svensk Handel
  • AMF Fastigheter
  • Atrium Ljungberg
  • Humlegården Fastigheter
  • Vasakronan

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng