2017-02-13

MSB:s generaldirektör föreslås bli riksrevisor

MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

MSB:s generaldirektör Helena Lindberg. Foto: MSB

Konstitutionsutskottet har föreslagit tre nya riksrevisorer. MSB:s generaldirektör Helena Lindberg är en av de tre. Under förutsättning att riksdagens kammare ger sitt bifall till förslaget, kommer de att tillträda den 15 mars.
– Det är hedrande att få ett sånt uppdrag, även om det också hade varit spännande att få delta i det viktiga arbete MSB har under det kommande året. Nu kommer överdirektör Nils Svartz fortsätta leda MSB på den inslagna vägen framåt, tills regeringen har utsett en ny generaldirektör, säger Helena Lindberg.

Helena Lindberg ledde arbetet inför bildandet av MSB 2008. Verksamheten från tre myndigheter, Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar skulle samlas i en ny myndighet, som också fick nya uppgifter som tidigare ingen myndighet tidigare hade ansvarat för – bland annat det operativa uppdrag vid kriser som MSB har idag. Hon blev också MSB:s första generaldirektör vid starten i januari 2009.

Tidigare har Helena Lindberg bland annat varit expeditions- och rättschef på Försvarsdepartementet och chefsjurist på Säkerhetspolisen. Hon har en bakgrund som domare och har bland annat tjänstgjort som hovrättsassessor vid Svea hovrätt. Hon har även arbetat en tid på Justitiedepartementet som kansliråd och enhetschef.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng