2020-10-16

MSB: Viktiga satsningar på civilt försvar i försvarspolitisk inriktning

Regeringens förslag till försvarspolitisk inriktning för 2021–2025 lämnades till riksdagen igår.
– MSB välkomnar satsningarna på det civila försvaret som anges i den försvarspolitiska inriktningen. Vi ska nu analysera förslaget och det är angeläget att fortsätta arbetet i oförminskad takt, säger Camilla Asp, avdelningschef för krisberedskap och civilt försvar på MSB.

Riksdagen förväntas fatta beslutet om försvarspolitisk inriktning för 2021–2025 senare under hösten. Försvarsbeslutet ger förutsättningar för vad som ska utvecklas och med vilka resurser. Regeringen ger sedan styrning i planeringsanvisningar, i myndigheternas regleringsbrev i december 2020 eller i särskilda regeringsuppdrag. 

– Nu kommer vi fortsätta med att jobba för att få en sammanhållen planering som leder till ett motståndskraftigt och robust samhälle, säger Camilla Asp, avdelningschef för krisberedskap och civilt försvar på MSB.

I väntan på regeringens styrning kommer MSB att analysera propositionen som helhet och vad den kan innebära för utvecklingen av svensk beredskap. MSB och Försvarsmakten fortsätter arbetet med att tillsammans utveckla en sammanhängande planering av totalförsvaret. Första steget blir att ta fram en gemensam grundsyn som konkretiserar den politiska inriktningen. Grundsynen är ett stöd för myndigheter, regioner och kommuner, men kan även vara ett stöd för privat sektor och frivilliga försvarsorganisationer. Det är viktigt för alla att planera beredskap för betydande samhällspåfrestning och även inkludera höjd beredskap i planeringsarbetet.

Regeringen har redan i budgetpropositionen i september 2020 föreslagit en kraftfull satsning på civilt försvar. Området förstärks sammantaget med en miljard kronor 2021 och med fem miljarder kronor totalt under de kommande tre åren. Den satsningen föreslår nu regeringen fortsätta till och med 2025 med totalt 11,8 miljarder kronor. Det innebär att anslaget höjs årligen med 3,3 miljarder kronor från 2025 jämfört med i dag.

– Det är viktigt att utvecklingen av det militära försvaret som Försvarsmakten ansvarar för och det civila försvar utvecklas parallellt och att de medel som nu anslås inom en rad prioriterade områden används effektivt så att beredskapen förstärks som avsett, säger Camilla Asp.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng