2016-07-31

MSB: Trollhättan hanterade skolattacken på ett bra sätt

När skolan Kronan attackerades av en svärdsbeväpnad man hade Trollhättans stad hade en beredskap och agerade på ett bra sätt. Det menar MSB som på kommunens uppdrag utvärderat händelsen.
Enligt MSB:s tidning Tjugofyra7 skriver MSB i utredningen att stadens hantering av attacken var erforderlig. Bedömningen kan sammanfattas i sju punkter:
  • Larmning och inrymning fungerade effektivt
  • Intern ledning och organisation var i stora delar förberett och välfungerande
  • Det akuta psykosociala omhändertagandet var ändamålsenligt och väl förberett
  • Omfattande åtgärder har vidtagits för att förebygga psykisk ohälsa bland både elever och personal
  • Kommunal verksamhet som drabbats återupptogs skyndsamt
  • Omfattande åtgärder har även vidtagits för att öka trygghet och studiero och skapa en god arbetsmiljö på Kronan
  • Information till allmänhet och media var samordnad
– På det stora hela har staden levt upp till de lagstadgade kraven. Vi har inte hittat något område där de inte agerat eller agerat väldigt bristfälligt. De har vidtagit omfattande åtgärder inom alla områden en kommun förväntas agera vid en sån här händelse, säger Ingrid Tengberg, MSB, som tillsammans med kollegan Marie Lundqvist genomfört utvärderingen, till Tjugofyra7.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng