2020-05-07

MSB: Krisberedskapsövning har gjort nytta vid coronakrisen

Tusentals övade i att prioritera resurser, säkra personal och samverka med andra aktörer i krigsliknande situationer under 2019. Samhället har dragit nytta av arbetet under coronapandemin, menar MSB.

MSB har överlämnat en rapport till regeringen om hur krisberedskapsanslaget har använts. Anslaget uppgår till drygt en miljard kronor som MSB fördelar till myndigheter, bland annat samtliga länsstyrelser, samt kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och forskare. 

– Inriktningen ska täcka in hela hotskalan, att bygga en beredskap både för fredstida kriser och ytterst bygga upp det civila försvaret som används vid krig- eller krigsliknande situationer, säger Camilla Asp, avdelningschef på MSB. 

Grunden för den svenska krisberedskapen finansieras genom myndigheters och andra organisationers egna medel. Pengarna från anslag 2:4 Krisberedskap är ett extra tillskott som bidrar till utveckling av krisberedskap och civilt försvar, där det krävs samverkan mellan olika aktörer. 

Inriktningen för 2019 var bland annat att stärka förmåga till samordning och ledning, informations- och cybersäkerhet och funktionalitet och kontinuitet i samhällsviktig verksamhet. 

– Kontinuitetshantering handlar om att se till att de viktigaste delarna i verksamheten fungerar även vid kortare eller längre störningar, oavsett vad störningarna beror på. Vi har sett hur det arbetet som genomförts om kontinuitetshantering under 2019 har kunnat användas under coronapandemin. Till exempel när det snabbt togs fram ett stöd till företag i att planera för bortfall av personal, varor och tjänster, säger Camilla Asp.

Länsstyrelserna har geografiskt områdesansvar, vilket bland annat innebär att de har ansvar för att samordna åtgärder inom länen som rör krisberedskap och civilt försvar. Länsstyrelserna får pengar för långsiktiga fyraåriga projekt, och har även fått pengar att för att agera övningsledare åt kommunerna i den nationella totalförsvarsövningen (TFÖ 2020) som inleddes under 2019 och planerades fortsätta under hela 2020. Delar av övningen har skjutits upp på grund av coronapandemin, men en stor del av arbetet med förberedelser, övning och utbildning har redan genomförts. 

– Närmare 5 000 nyckelpersoner i länen har övat hittills, säger Anna Karphammar, projektledare för TFÖ på MSB.

Hon fortsätter:

– Samtliga länsstyrelser och regioner och mer än 90 procent av alla kommuner  har hittills deltagit i TFÖ 2020 på regional nivå, tillsammans med bland annat Polismyndighetens och Försvarsmaktens regionala ledningar. De har bland annat övat i att prioritera resurser, personalförsörjning samt samverkan med andra aktörer i krigsfara och vid väpnat angrepp. 


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng