2013-10-14

MSB kommenterar uppgifter om bristande Rakel-täckning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ser allvarligt på polisens tillbudsrapporter om att Rakel inte upplevs ha täckning inomhus. Jörgen Berggren från Rikspolisstyrelsen och Stefan Kvarnerås, verksamhetschef på Rakelverksamheten, ger en bild av hur myndigheterna arbetar med att säkerställa goda kommunikationsmöjligheter.
– Rakel ska enligt ställda krav erbjuda radiotäckning inomhus i Stockholm i byggnader ovan jord. Rakel uppfyller med råge dessa krav. För att ytterligare förbättra täckningsgraden har polisen utrustat sina fordon med en reläfunktion (reservfunktion). I vissa lägen kan reläfunktionen användas för att öka täckningsgraden. I många byggnader i källare under jord är dock inte heller denna reläfunktion tillräcklig. Hur det varit i detta fall får vi därför utreda vidare, Jörgen Berggren poliskommissarie vid Rikspolisstyrelsen.

– Problemet är att polisen inte har använt bilens reläfunktion. Det måste man göra i huskroppar där inomhustäckning saknas då huskropparna avskärmar radiovågorna. Det är det som inte har gjorts i det här fallet och i några tidigare rapporterade fall om störningar, säger Jörgen Berggren från Rikspolisstyrelsen.

Nätet har kontinuerligt förstärkts eftersom ambitionsnivån hela tiden höjts. Det är väl också där som en del av problematiken ligger. Eftersom Rakel generellt fungerar så bra har kunskapen om reläfunktionen kanske fallit i glömska, säger Jörgen Berggren.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng