2013-10-11

MSB får miljonstraff efter avtal med SOS Alarm utan upphandling

Över 1 miljon kronor tvingas nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att böta då man utan annonsering har slutit ett alarmeringsavtal med SOS Alarm. Uppdraget skulle ha utlysts som en offentlig upphandling och på så sätt blivit konkurrensutsatt, menar Förvaltningsrätten. Det uppger SecurityWorldHotel.com.
Konkurrensverket har tidigare kommit fram till samma slutsats och nu fälls MSB i Förvaltningsrätten i Karlstad och tvingas alltså böta 1,1 miljon kronor för utebliven upphandling.

Bakgrunden är ett alarmeringsavtal som MSB slutit med SOS Alarm värt cirka 15 miljoner kronor. Avtalet slöts utan föregående annonsering vilket är i strid mot bestämmelserna om direktupphandling i LOU (lagen om offentlig upphandling). Att avtalet var felaktigt kom Förvaltningsrätten fram till redan förra året, men det har kunnat kvarstå på grund av tvingande hänsyn till allmänhetens intresse och säkerhet.

Straffet som MSB nu får, böter på 1,1 miljon kronor, motsvarar cirka 7,5 procent av ordervärdet – en summa som Förvaltningsrätten anser är rimlig. Och det faktum att avtalet har fått bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse kan inte i sig motivera en sänkning av upphandlingsskadeavgiften, menar Förvaltningsrätten.

MSB menar å andra sidan att man saknat möjlighet att konkurrensutsätta avtalet och att SOS Alarm var den enda tänkbara leverantören av tjänsterna i samverkansavtalet. Därmed har överträdelsen inte lett till någon skada för konkurrerande bolag eller för någon specifik leverantör eftersom ingen annan leverantör hade kunnat komma i fråga, enligt MSB.

Förvaltningsrätten anser dock inte att dessa är tillräckliga ursäkter för den uteblivna upphandlingen, och dömer alltså nu MSB att betala böter.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng