2020-06-17

Mobotix Creator påskyndar projektering av kamerasystem

Snabbheten är och därmed tidsbesparingen är den stora USP som Mobotix Creator erbjuder. På två till tre minuter produceras ett färdigställt konstruktionsarbete i samband med en videosäkerhetsprojekt. Något som annars kan ta upp till en dag om inte mer, enligt Mobotix.

Mobotix Creator är ett nytt verktyg med AI-stöd som är designat för att möjliggöra för systemintegratörer, planerare och arkitekter att optimera planering för videosäkerhetssystem på några minuter istället för dagar.

Enligt den tyska IP-videotillverkaren Mobotix revolutionerar det nya online-verktyget hela planeringsprocessen för videosäkerhetssystem. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och djupinlärningsalgoritmer kan systemet generera scheman, förslag och mönster baserat på parametrar och minska eller eliminera buffertar, uppskattningar och felberäkningar.

Vi erbjuder initialt grundversionen av Mobotix Creator gratis till våra partners. Nedladdning av mjukvara är inte nödvändig då planeringen sker direkt via webbläsaren. Även grundversionen möjliggör omfattande planering. Den är lämplig för 300 projekt per år med upp till 65 kameror per projekt. Snart kommer vi också att göra en betald, obegränsad all-round version tillgänglig för externa planerare och slutkunder, säger Thomas Gladel, Mobotix Manager Trainings / A&E Support.

Mobotix Creator hjälper till med kameraplacering som automatiskt beräknas med AI-algoritmer. Parametrarna kan bestämmas individuellt, baserat på projektritningen. Byggnads- eller tomtplanen för respektive projekt fungerar som grund för planeringen. Den laddas upp av planeraren eller arkitekten, exempelvis som en CAD-fil. Med en knapptryckning sker en simulering som omfattar linsvinkel, upplösning, placering, avstånd och formfaktor för att ge en lösning.

På två till tre minuter produceras ett färdigställt konstruktionsarbete som annars kan ta upp till en dag om inte mer. Därefter kan designen anpassas utifrån individuella krav. Förutom placering och kameratyp bestäms även tillbehör för montering, nödvändig kabeldragning, nätverket som ska tillhandahållas och nödvändig lagringskapacitet.

– Med detta planeringsverktyg understryker Mobotix sitt åtagande att sträva efter att erbjuda de bästa verktygen för sina partners och att stötta dem som leverantör av lösningar, menar Thomas Gladel.

– Creator är minskar arbetsbelastningen och spar tid för Mobotix-installatörer och systemintegratörer. Detta digitala verktyg ger verkligt mervärde till våra partners, säger han avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng