2013-02-17

Mobil helhetslösning för hemtjänsten

Phoniro har tecknat ett samarbetsavtal med Tieto som innebär att kommunernas hemtjänster får tillgång till en mobil helhetslösning med verktyg för planering, digital nyckelhantering och mobil dokumentation.
Lösningen möjliggör också tid- och insatsregistrering helt integrerat med Tietos verksamhetssystem Procapita, planeringsverktyget Laps Care och Lifecare Mobil Hemvård. Systemet innebär effektivisering av hemtjänstarbetet och frigör tid som kan läggas på det mänskliga mötet mellan personal och vårdtagare. Därtill finns tydliga miljövinster.
Samarbetet mellan Tieto och Phoniro innebär en sammanhållen kedja av tjänster för hemtjänstpersonalen, enligt de båda bolaget. Tryggheten för vårdtagaren ökar med en förbättrad kvalitet i utförandet. Den digitala nyckelhanteringen innebär ett helt nyckelfritt system utan risk att fysiska nycklar kommer på avvägar samt garantin för vårdtagaren att den som öppnar dörren verkligen är behörig. Undersökningar visar även att tydliga tidsbesparingar kan genomföras när den manuella nyckelhanteringen avskaffas. Därtill kan miljövinster räknas in då antalet kilometer i bil minskar för personalen då de slipper att åka och hämta nycklar som saknas vid oväntade händelser.
– Tillsammans med Tieto skapar vi en unik helhetslösning för hemsjukvården som ger effektivitet och trygghet. Vårt gemensamma erbjudande har mottagits mycket väl på marknaden, säger Magnus Larsson, marknadschef på Phoniro.
– Vi gläds åt att nu ha fördjupat vårt samarbete med Phoniro – vi kompletterar varandra på marknaden och skapar en effektiv lösning för hemtjänsten. Det finns ett stort tryck från Sveriges kommuner att få bort nyckelhanteringen och att kunna möta det behovet integrerat med vår mobila lösning är oerhört tillfredsställande, säger Ulf Grape, produktägare för Lifecare Mobil Hemvård och Laps Care på Tieto.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng