2010-06-21

Minskning av butiksrånen

Efter många rapporter om att butiksrånen i Sverige ökat har man nu kunnat konstatera en nedgång av rånen. Några av förklaringarna är bland annat en satsning man gjort på en handlingsplan mot butiksrån som både polis, fackförbund och arbetsgivare står bakom.

I planen ingår att polisen varit ute i butiker på besök. Svensk Handel har också tillsammans med polisen haft informationsmöten för att informera om hur butikerna kan göras säkrare.

Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel säger i en kommentar till Rapport att, förutom brottsförebyggande åtgärder från handelns och polisens sida, så har polisen gripit av en del butiksrånare vilket får en direkt effekt på utvecklingen.

Källa: Market/Rapport


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng