2018-02-28

Minskad omsättning och lönsamhet för Consilium

Consilium har tagit ett stort strukturgrepp och koncentrerar verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem. Det innebär att övriga självständiga rörelsegrenar ska avyttras. I den redovisade helårsrapport och delårsrapport för fjärde kvartalet 2017 är det siffrorna för säkerhetsverksamheten som avses.

Intressant i sammanhanget är också att bolaget under andra halvåret 2017 genomfört ett stort strukturprogram som minskar årskostnaderna med 40 miljoner kronor.

För sista kvartalet 2017 redovisar Consilium en orderingång, för säkerhetsverksamheten som ökade med 9 procent till 374,5 miljoner kronor (342,3).

Orderstocken är rekordstor och uppgick 31 december 2017 till 809,6 miljoner kronor (667,9). Nettoomsättningen, minskade med 9 procent till 364,1 miljoner kronor (402,1) på grund av minskade beställningar och förskjutningar av projekt inom olje & gasindustrin samt minskad nybyggnation av handelsfartyg.

EBITDA, inklusive strukturkostnader, uppgick till 18,3 miljoner kronor (33,7).

Likvida medel, kortfristiga placeringar och pantsatta likvida medel, uppgår per 31 december 2017 totalt till 272,3 miljoner kronor, och fokuseringen till säkerhet med avyttring av övriga självständiga rörelsegrenar beräknas tillföra ytterligare likvida medel.

För helåret ökade orderingången med 7 procent till 1 573,7 miljoner kronor (1 464,8).Nettoomsättningen minskade med 5 procent till 1 432,3 miljoner kronor (1 503,6) pga. minskade beställningar och förskjutningar av projekt inom olje & gasindustrin samt minskad nybyggnation av handelsfartyg.

EBITDA, inklusive strukturkostnader, uppgick till 175,9 miljoner kronor (198,8).


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng