2015-07-31

Marknaden för hemsäkerhet i EMEA når 4,3 miljarder kronor 2019

Hemlarmsmarknaden i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) förväntas överstiga 500 miljoner US-dollar (ca 4,3 miljarder svenska kronor) år 2019, enligt en rapport från marknadsundersökningsföretaget IHS Technology, med titeln “The Market for Intruder Alarms – 2015.” Hemlarmsmarknaden förutses en årlig tillväxt på 3% från circa 440 miljoner dollar 2014.

Hemsäkerhetsmarknaden påverkas för närvarande av den nuvarande politiska instabiliteten i Ukraina och omgivande områden i östeuropa. IHS menar dock att den pressade ekonomiska situationen avtar och förutspår starkare tillväxt, till följd av en byggbransch under återhämtning, allt fler med högre disponibla inkomster samt en högre acceptans och ökade efterfrågan på trådlösa produkter och hemautomation i Västeuropa.

Utvecklingen av smarta hem och smarta säkerhetssystem har redan börjat ta form i USA, där penetrationsgraden och installerad bas av produkter ökar. Dessutom spenderar varje konsument allt mer på just den här typen av lösningar. Att koppla upp sig till säkerhetssystemet via sin smartphone ger fördelar för användarna, som exempelvis kan få meddelande när larmet stängs av barn, hemkomna från skolan. Möjligheten att fjärrstyra larmsystemet är självklart också en attraherande faktor. Den ökade funktionaliteten är en väsentlig drivkraft för marknadstillväxten när det gäller säkerhetsprodukter för hemmet.

I EMEA är framför allt behovet av effektiv energihantering en stark drivkraft för konsumenternas efterfrågan av nätbaserade hemautomationssystem, inte minst på grund av statliga incitament och en förhoppning om ekonomisk avkastning på investeringen för konsumenten. Säkerhet är bara en sekundär funktion i detta sammanhang.

I svallvågorna av de amerikanska framgångarna när det gäller att sälja säkerhetsfunktioner kopplade till hemmens IP-nätverk har ett växande antal multisysteoperatörer (MSO) börjat att erbjuda smarta säkerhetstjänster Orange introducerade sitt koncept “Inteligentny Dom" i Polen 2013 och sin “Homelive" Z-Wave-produkt i Frankrike 2014 medan SRF introducerade “SRF Home" i Frankrike 2014. Dessa operatörer är dock bara i pilotstadiet av sin marknadsintroduktion. Jimmy Dearing, analytiker på IHS menar att det tar två år innan man kan räkna med någon signifikant förändring på hemsäkerhetsmarknaden.

Utvecklingen mot hemautomation och smarta hem avspeglades väldigt väl på årets säkerhetsmässa IFSEC i London där även de mer traditionella leverantörerna av hemsäkerhetsprodukter börjar se möjligheter att kapitalisera på den nya tidens kundbehov. Här visades inte bara larmsystem utan också fastighetsautomationssystem och trådlösa produkter så som termostater, kameror, intercom-lösningar, miljövänlig belysning och sensorer för att spara energi i övrigt liksom fotoelektriska säkerhetsdetektorer.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng