2016-02-24

Markant ökning av efterlysta John Deere-traktorer

Efterlysningarna av entreprenadmaskiner och traktorer minskar. Däremot ökar efterlysningarna markant av jordbrukstraktorer av fabrikat John Deere. Under 2015 efterlystes 51 John Deere-traktorer vilket kan jämföras med året innan då 13 traktorer efterlystes. Det visar statistik från Larmtjänst.
Under 2015 efterlystes 165 entreprenadmaskiner och 164 traktorer. Av de efterlysta traktorerna är det främst jordbrukstraktorer av fabrikat John Deere som stjäls. Under 2015 efterlystes 51 John Deere traktorer vilket kan jämföras med 2014 då 13 traktorer efterlystes. Stölderna började öka efter sommaren.

– Nästan 70 procent av efterlysningarna är gjorda mellan september och december, säger utredare Göran Trangius på Larmtjänst.

Vid John Deere stölderna har man främst riktat in sig på nyare årsmodeller eller större äldre traktorer med högt värde. Under året har det även varit vanligt att man tagit flera traktorer vid samma stöldtillfälle.

Efterlysningarna för maskiner och traktorer kommer främst från storstadsregionerna. När det gäller traktorstölder har Västra Götaland varit särskilt utsatt vilket kan förklaras med att det är en region med mycket lantbruk samtidigt som transportvägarna för att frakta ut godset ur landet är gynnsamma.

– Vi har även sett en ökning av traktorstölderna i östra Götaland, säger Göran Trangius.

Stor del av de traktorer och maskiner som blir efterlysta återfinns inte. Under 2015 återfanns aldrig 70 procent av det efterlysta godset. Den höga andelen gods som inte återfinns kan förklaras med att mycket försvinner utomlands.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng