2016-12-09

Många företag tveksamma till att de kan skydda sig på nätet

Enligt en ny undersökning är 17 procent av företagen tveksamma eller mycket tveksamma till att de har kompetensen att skydda sitt företag på nätet. Det står i kontrast mot det faktum att 75 % av de tillfrågade säger att IT-säkerhet är bland de tre eller fem viktigaste prioriteringarna i företaget.
Undersökningen utfördes av Norstat under september 2016 och bygger på intervjuer med 200 små och medelstora svenska företag, 100 intervjuer med företag i storleken 50–99 anställda och 100 intervjuer i storleken 100+ i olika branscher. De svarande var först och främst företagens IT-chefer, men om en sådan roll inte fanns genomfördes intervjun med företagets VD.

Dessutom visar resultaten att svenska företag redan upplever en hög nivå av hot, då mer än hälften (52 %) av företagen har upplevt Ransomware eller filkrypteringsattacker under det senaste året. 48 % har upplevt nätfiskeattacker och 40 % har drabbats av trojaner.

– Med tanke på de enorma möjligheterna med ökad digitalisering och användning av ny teknik, vilket ökar exponeringen av hot, är det ett positivt tecken att så många företag anser att cybersäkerhet är prioriterat i deras företag. Säkerhetslandskapet förändras snabbt och det finns inga indikationer på att hoten minskar, snarare tvärtom. Men det är alarmerande att så många företag inte tror att de har rätt kompetens för att skydda företaget och dess kärnverksamhet, säger åsa Edner, Sverigechef på Check Point.

Nästan hälften (45 %) av företagen har en särskild person som ansvarar för IT-säkerheten inom företaget, medan nästan en fjärdedel (23 %) av företagen har valt att köpa kompetensen från en extern leverantör. En tredjedel av företagen (32 %) har inte en särskild person som ansvarar för IT-säkerheten.

Budgetnivån för IT-säkerhet varierar en hel del. 12 % av företagen spenderar mindre än 1 % av den totala IT-budgeten på IT-säkerhet, medan 10 % tillbringar mer än 10 % av IT-budgeten på IT-säkerhet.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng