2020-09-09

Många drunkningsolyckor sommaren 2020

Under sommaren 2020 (juni, juli och augusti) omkom 51 personer i drunkningsolyckor.

Efter att 14 personer omkommit i drunkningsolyckor under augusti har lika många personer drunknat hittills i år som under hela 2019.

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över omkomna i drunkningsolyckor visar att 14 personer miste livet under augusti i år jämfört med 4 personer under augusti 2019. Totalt har 68 personer omkommit under 2020 jämfört med 44 under samma period 2019. 68 personer är lika många som omkom i drunkningsolyckor som för hela 2019.

Under sommaren (juni, juli och augusti) omkom 51 personer i drunkningsolyckor. Motsvarande siffra förra året var 26 personer. Svenska Livräddningssällskapet konstaterar att när fler söker sig till vattnet ökar exponeringen och således drunkningsolyckorna. Det ska dock sägas att antalet drunkningsolyckor under sommarmånaderna på 2010-talet var högre både 2018, 2016, 2015, 2014 och 2013 jämfört med 2020.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng