2019-09-24

Majoritet av butiksstölderna polisanmäls inte

– Många handlare har tappat tron på rättsväsendet och slutat att polisanmäla butiksstölder, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. Foto: Björn Mattisson

Drygt var fjärde butik utsattes för stöld den senaste veckan - men knappt var tredje stöld polisanmäldes. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer.

Stölder, bedrägerier och hot vardagsmat för många butiker, visar ny Trygghetsbarometer.

– Många handlare har tappat tron på rättsväsendet och slutat att polisanmäla butiksstölder. Att rättsväsendet i det tysta ser mellan fingrarna och i princip avkriminaliserar stölderna i butik är en farlig utveckling. Det sänder ut en olycklig signal att det är fritt fram att begå brott, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Trygghetsbarometern för tredje kvartalet visar att åtta procent av butikerna varit utsatta för hot eller våld i samband med stöld. Det är den högsta siffran sedan Trygghetsbarometerns mätningar började förra året. Drygt var femte handlare (22 %) har utsatt för hotfullt beteende från besökare eller kund vid ett annat tillfälle än vid stöld.

– Stämningsläget i handeln är en temperaturmätare för hur samhället mår. Våra butiker står öppna för alla och finns mitt ute på våra gator och torg. När klimatet i samhället blir råare smittar det snabbt av sig till butiksmiljön, säger Per Geijer.

Nya EU-regler kan stävja kortbedrägerier
Trygghetsbarometern mäter sedan början av året butikernas utsatthet för bedrägerier. Drygt var femte butik (21 %) har varit utsatta för någon form av bedrägeri den senaste månaden. En ökning med fyra procentenheter från förra mätningen.

Byte av varans prismärkning, kortbedrägerier och återköp med felaktiga kvitton är de vanligaste bedrägeriformerna.

– Följs EU:s nya regler för kortbetalningar sätter vi i praktiken stopp för köp med stulna kortuppgifter inom EU. Med tanke på att kortbedrägerier är det enskilt vanligaste brottet vore det ett viktigt steg för att stoppa brotten i handeln, säger Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng