2019-06-13

Majoritet av butikerna siktar inte på kontantstopp

De flesta handlarna planerar inte att överge kontanterna. Kunder som vill betala med kontanter och bankernas villkor för kontantservice är de två viktigaste faktorerna när handlarna överväger om de ska fortsätta ta emot kontanter.

Kontantanvändningen i samhället minskar. Allt färre bankkontor hanterar idag kontanter och biljetterna till lokalbussen och bilparkeringen går på många platser inte längre att lösa ut med kontanter.

Men de flesta butiker accepterar fortfarande sedlar och mynt. Svensk Handels undersökning visar att i princip samtliga dagligvarubutiker (98 %) och åtta av tio (82 %) butiker i sällanköpshandeln accepterar kontant betalning.

– När stora delar av samhället i snabb takt har övergett kontanter står stora delar av handeln kvar. Handeln har blivit den sista utposten som hanterar sedlar och mynt. På de platser där kundernas efterfrågan är tillräckligt stor kommer handeln fortsätta att erbjuda kontanter, säger Bengt Nilervall, betalexpert på Svensk Handel.

Bland de handlare som idag tar kontanter säger en klar majoritet att de inte kommer att sluta acceptera kontanter. Enbart var tionde handlare planerar att sluta med kontanter de närmsta fem åren och ytterligare cirka 10 procent tror de kommer att bli kontantfria efter år 2025.

Staten och bankerna måste ta större ansvar
Efterfrågan från kunder som vill handla med kontanter är en viktig orsak för att inte överge kontanter. Inom sällanköpshandeln anser dessutom 7 av 10 handlare att bankernas villkor för kontantservice spelar en viktig roll när de avgör om de ska hantera kontanter. Motsvarande siffra för dagligvaruhandeln är 5 av 10.

– När det blivit allt svårare att göra pengar på kontanter har infrastrukturen kring kontanthanteringen börjat krackelera. Om våra politiker anser att tillgång till kontanter är en demokratisk rättighet måste staten och bankerna vara beredda att ta ett större ansvar för kontanthanteringen, säger Bengt Nilervall.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng