2016-11-12

Lyckad övning av Svenska Nationella Ambulansflyget

I ett snöigt Visby lyfte i onsdags Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM). Destinationen var Arlanda och i övningsscenariot tog besättningen ombord hand om svårt skadade patienter som transporterades vidare till sjukhus i Stockholm.
Scenariot i övningen var ett flygplanshaveri på Visby flygplats där kapaciteten för skadade patienter på Visbys lasarett inte räckte till. Ett dussintal patienter var därför tvungna att transporteras till fastlandet för fortsatt vård.

– Lyckligtvis har resursen SNAM inte behövts användas så ofta. Vid tsunamin 2005 och 2008 för att hämta skadade européer efter terrordådet i Mumbai för intensivvårdstransport till de skadades hemländer. Därför är övningarna oerhört värdefulla för att vi ska kunna öva och utvärdera våra insatser. årets övning har gått bra och vi är mycket nöjda, säger Anna-Karin Hamrén verksamhetsansvarig på enheten för insatser.

Unik svensk resurs
SNAM är en unik resurs som kan användas både nationellt och internationellt vid händelser när ambulansflyg inte räcker till eller finns att tillgå.

- Vi har anmält SNAM till EU:s resursbas för att andra länder ska kunna ta del av den här unika resursen. På samma sätt som Sverige vid behov kan dra nytta av resurser som andra länder har, sade inrikesminister Anders Ygeman som observerade övningen.

SNAM övas vartannat år. I årets övning deltog MSB, Region Gotland, som var värd för övningen, Socialstyrelsen, Swedavia, SAS, Västerbottens läns landsting och Stockholms läns landsting.

Vid övningen skulle även ett finskt medicinskt evakueringsplan ha deltagit, men de fick tekniska problem och kunde tyvärr aldrig lyfta. Eftersom mottagandet av internationellt stöd skulle övas var den svenska förstärkningsresursen för värdlandsstöd även på plats. Deras roll är att stödja och kooridera mottagandet av internationell hjälp. Under dagen fick de nya uppgifter som de löste trots att mottagandet av internationell hjälp uteblev.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng