2019-07-10

Lundby har flest utsatta för brott mot person i polisregion Väst

Inom polisregion Väst är andelen utsatta personer störst i Lundby och minst i Sotenäs. I regionen har Östra Göteborg störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Polisregion Väst har en större andel personer som uppger att de har utsatts för brott mot enskild person enligt Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU 2017-2018), jämfört med riket i stort. Göteborgs kommuns stadsdelsnämndsområde Lundby har både inom regionen och sett till hela riket, störst andel som uppger att de utsatts för brott mot enskild person (34,4 %), medan Sotenäs är den kommun i regionen som har minst andel utsatta (13,5 %).

– Vad gäller egendomsbrott mot hushåll har polisregionen däremot en mindre andel utsatta jämfört med hela landet. Inom regionen är hushåll i stadsdelsnämndsområdet Majorna–Linné mest utsatta för egendomsbrott, medan Munkedal har minst andel utsatta, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Otrygghet och oro för brott
I polisregion Väst är det i princip lika vanligt att känna otrygghet och oro som det är i riket i stort. Sett till kommuner och stadsdelsnämndsområden i regionen är Östra Göteborg det stadsdelsnämndsområde som generellt sett har störst andel personer som känner otrygghet och oro för brott. Den kommun där det är minst vanligt att uppge otrygghet och oro är Öckerö.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng