2014-10-22

Locum satsar på IP-larm inom vården i Stockholm

Rikard Fröling, säkerhetschef Locum

Rikard Fröling, säkerhetschef Locum

Sjukvården har många skäl till att hålla en hög säkerhetsnivå. I Stockholm byter nu landstingets fastighetsvärd Locum ut analog larmöverföring för brand- och inbrottslarm i ett stort antal vårdlokaler mot framtidssäker IP-teknologi från Dualtech IT.

Bytet berör i ett första skede den landstingsdrivna primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO): Vårdcentraler, beroendemottagningar, rehab och geriatrik, men även såväl öppen- som slutenvård inom psykiatrin.

– Vi gjorde en kartläggning av vad som var taktiskt mest fördelaktigt för oss vad gäller larmsändare, förklarar Locums säkerhetschef Rikard Fröling. I den ena delen av projektet hjälper vi vår hyresgäst SLSO att uppgradera överföring av sina analoga inbrotts- och överfallslarm till IP-plattformen DALM från Dualtech IT. Den andra delen handlar om att också ansluta brandlarmen, som vi själva äger, i hela fastighetsbeståndet.

Många hotbilder
Sjukvården har en rad hotbilder att förhålla sig till, vid sidan av de ”vanliga” kontorsinbrotten där tjuven vill åt datorer och liknande värdefull utrustning. Ewa Ode, samordnare för larmövergången från SLSO:s sida, berättar mer.
– Hot mot läkare och annan personal förekommer oavsett om det är en psykiatrimottagning eller en vårdcentral. I första hand jobbar vi med manuell bevakning, men vi har också stationerade ordningsvakter på större mottagningar.

– En annan säkerhetsutmaning är förstås alla stöldbegärliga läkemedel, fortsätter Ewa Ode. Vi har bland annat hand om alla beroendemottagningar med Subutex och Metadon, som är mycket gångbart på svarta marknaden.

Säkrare larmkommunikation
Sedan i våras har berörda lokaler runt om i länet försetts med ca 100 nya DALM IP-larmsändare och till årsskiftet beräknar man vara uppe i 300. Sändarna kopplas löpande till den nätbaserade plattformen EasyWebManager, som med hjälp av ägarkoder och en mobilapp gör det möjligt för både fastighetsägare, hyresgäst och installatör att övervaka och programmera larmanläggningarna på distans. Eftersom själva IP-överföringen går via Locums eget fastighetsnät, med GSM-nätet som backup, finns nödvändig infrastruktur redan på plats.

– Förr visste vi aldrig säkert om kopparlinan var av eller på, säger Ewa Ode. Nu sker överföringen antingen via GPRS eller internet, och den kollar sig själv var 24:e timme. Det blir både säkrare och billigare för oss än med det gamla abonnemanget för koppartråd, som vi slipper nu.

Reducerade kostnader
Även Rikard Fröling på Locum betonar de ekonomiska vinsterna, bland annat i form av minskad administration och enklare upphandlingar. Det handlar delvis om att installatören kan sköta mycket av underhållet på distans istället för att behöva åka ut till respektive plats, men också om att det blir enklare för fastighetsägaren att konkurrensutsätta larmtjänsterna.

– De här larmsändarna är inte förprogrammerade och knutna till en viss larmoperatör, utan programmeras om på distans om vi skulle byta leverantör. Utan denna öppna lösning skulle vi, förutom upphandlingen av larmcentral, även behöva göra en LoU-upphandling på tjänsten larmmottagare efter varje treårsperiod.

– Att vi klarade upphandlingskraven genom den öppna plattformen var det avgörande vid valet av just Dualtechs IP-lösning. En annan faktor var att vi haft kontakt med säkerhetsavdelningen på PostNord, som påbörjade den här resan för ett par år sedan. När vi såg att de bara fått positivt tillbaka, vågade vi också prova.

IP är framtiden
Locum har idag ramavtal med två partners som har utfört alla larminstallationer och förprogrammeringen i larmsändaren. Rikard Fröling medger att det blev lite inskolning på den nya tekniken för dem, men att det är värt inlärningsperioden.

– Vi kravställer att våra installatörer ska ha den här kompetensen och det har inte varit något motstånd. Alla är medvetna om att IP är framtiden!


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng