2016-08-11

Länsstyrelser gör tillsyn av säkerhetskameror i simhallar

I höst genomför landets länsstyrelser en särskild tillsyn av kameraövervakning i simhallar och på badanläggningar.
– Badanläggningar är platser där integritetsintresset är mycket starkt. Det är platser för rekreation som många ur allmänheten besöker på sin fritid och där de dessutom har ovanligt lite kläder på sig, säger Henrik Kvennberg, samordnare kameraövervakningstillsyn på Länsstyrelsen Skåne.
Varje år genomför landets länsstyrelser en särskild tillsyn av kameraövervakning. I år riktas tillsynen mot badanläggningar. Det nationella resultatet väntas bli klart först till våren. Tillsynen ska undersöka:
  • Om övervakning sker utan tillstånd
  • Om fler kameror används än vad tillståndet medger
  • Om kamerornas upptagningsområde följer tillståndet
  • Om kameraövervakning sker, trots att verksamheten ändrats
  • Att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att skydda det upptagna bild- och ljudmaterialet
  • Att det finns en tydlig skyltning om kameraövervakningen
  • Att eventuella villkor om tidpunkter för övervakningen följs
Det nationella resultatet väntas bli klart först till våren.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng