2016-09-08

Kristina Axén Olin presenterade sig för SNOS-medlemmarna

Kristina Axén Olin gästade Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) igår.  Den 1 oktober efterträder hon Åke Andersson som tankesmedjans ordförande.

Kristina Axén Olin gästade Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) igår. Den 1 oktober efterträder hon Åke Andersson som tankesmedjans ordförande.

Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) får en ny ordförande den 1 oktober. Då efterträds Åke Andersson efter åtta förtjänstfulla år av Kristina Axén Olin. Igår gästade hon SNOS under tankesmedjans första höstmöte. Den före detta toppolitikern var mycket tydlig med att hon vill se mer säkerhetskameror och att branschen måste tillåtas bistå och avlasta polisen från enklare uppgifter.

Kristina Axén Olin tar över som ordförande för SNOS efter åke Andersson från och med 1 oktober. SNOS (Säkerhet för Näringsliv och Samhälle) hade bjudit in Kristina Axén Olin till sitt möte under onsdagen för att hon skulle bekanta sig med medlemmarna och framför allt för att presentera sig själv.

För få specialister
Förutom att ha varit socialborgarråd och finansborgarråd i Stockholm och andre vice partiordförande för Moderaterna var Kristina Axén Olin även ordförande för polisstyrelsen i Stockholms län 1999-2006.

– Redan då var det brist på poliser. Jag fick höra hårresande historier om poliser som körde bil hela nätterna mellan olika vårdinrättningar. Missbrukare skulle köras till ett ställe och psykotiska människor till ett annat. Det vore bättre om polisen kunde utföra polisiärt arbete i stället, sa hon.

Presentationen gled snabbt över till att bli en diskussion och Kristina Axén Olin menade att det fanns fler specialister inom polisen förr i tiden, till exempel en särskild grupp som jobbade i tunnelbanan och att det var mer effektivt än dagens fokus på generalister och allt-i-allo-poliser.

Långsamt rättssystem
En annan närliggande fråga som diskuterades var införande av jourdomstolar och/eller ungdomsdomstolar. Axén Olin berättade om en ung man som dömts till att bära fotboja i en månad efter att ha kört rattfull. Verkställandet av domen har fortfarande inte ägt rum och det är illa inte minst när personen i fråga är ung och mer eller mindre går hemma och väntar på det i stället för att studera eller arbeta.

Positiv till säkerhetskameror
Som aktiv politiker kom Kristina Axén Olin med utspel och åsikter i en rad frågor inom SNOS intressesfär. Bland annat ville hon ha säkerhetskameror på Sergels torg, införa maskeringsförbud på fotbollsarenor och att polisen skulle få möjlighet att använda vattenkanoner. Under SNOS-mötet berömde hon också hur man i Kensington, London, satt upp säkerhetskameror och hur övervakningen samordnats mellan polis, säkerhetsföretag och civilsamhälle och att det kraftigt reducerat kriminaliteten. En av SNOS-medlemmarna replikerade snabbt att länsstyrelsen använt Kensington som skräckexempel på hur den personliga integriteten kränkts, i samband med tillståndsansökning för kameraanvändning.

Vill göra skillnad
Kristina Axén Olin meddelade också att hon ser en stor utmaning att bidra till att viktiga trygghetsfrågor blir mer exponerade och att brottsbekämpning får en högre prioritet.

När SNOS sammanträder nästa gång kommer Kristina Axén Olin vara ordförande, vilket hon ser fram mot.

– Det här är de viktigaste frågorna man kan jobba med, avslutade hon.

Tryggt överlämnande
åke Andersson, meddelade att han kände sig trygg med att överlämna ordförandeklubban till Kristina Axén Olin, men också att han avser att stanna kvar i SNOS och fortsätta bidra till tankesmedjans fortsatta arbete med trygghetsfrågorna.

– Med Kristina vid rodret växlar vi upp ytterligare och jag ser fram att även fortsättningsvis vara med på den här spännande resan. Det har hänt mycket under mina åtta år, framför allt när det gäller attitydförändringar hos exempelvis politiker och massmedier när det gäller flera av de frågor som vi drivit. Jag hoppas att detta uppvaknande fortsätter och att vi får ett ett väl fungerande rättsväsende och ett samhälle där brott kan förebyggas och även klaras upp i betydligt högre grad än idag, säger han till SecurityUser.com.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng