2016-09-28

Krisberedskap, risker med solceller och höga trähus på Skydd-seminarier

Brandskyddsföreningen håller öppna seminarier på Skyddutställningen den 25-27 oktober. Krisberedskap samt risker med solceller och höga trähus – är teman på öppningsdagen.

Så här ser Brandskyddsöreningens seminarieprogram i korthet ut den 25 oktober.

12.30

Lika Räddningstjänst i hela landet – en utopisk tanke?

Anders Bergqvist, Generalsekreterare, Brandskyddsföreningen Sverige kommer tala om krisberedskapen i Sverige, som till stor del vilar på deltidsräddningtjänsterna i landet. Det är en organisationsform som i allt högre utsträckning fått problem attrekrytera, utbilda och behålla personal. Hur kommer detta påverka den framtida brandsäkerheten i landet?

13.30

Solceller – vad är egentligen riskerna och hur kan de hanteras?

Förnyelsebar energi i form av solkraft är på stark ingång. Nils Lindström på Eurocon Engineering är specialist inom elteknik och redovisar i en föreläsning de risker som solkraft kan orsaka och de lösningar som utformats för att hantera dessa.

14.30

Höga trähus – vackra hus på bekostnad av brandsäkerheten?

Runtom i Sverige projekteras för ökat bostadsbyggande. Samtidigt har intresset för att bygga flerbostadshus i trä ökat markant. Hur påverkar detta brandsäkerheten och är vi rustade för utmaningen? Om det talar Ville Bexander, sakkunnig inom byggnadstekniskt brandskydd på Brandskyddsföreningen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng